Naukowcy z Politechniki w Szanghaju (Chiny) opublikowali pracę po raz pierwszy dokumentującą związki między aromaterapią i koloroterapią.  

Obie metody są mało zbadane i zaliczane do metod medycyny alternatywnej/komplementarnej. O ile jeszcze wpływ olejków eterycznych na działanie ośrodkowego układu nerwowego można opisać metodami biochemii i farmakologii, o tyle koloroterapia pozostaje obszarem znacznie trudniejszym do badania. A wpływ jednej metody na drugą jak dotąd nie był oceniany. 

Autorzy sprawdzili, jak będzie wpływać inhalacja olejku z mięty pieprzowej na zapis elektroencefalograficzny u osób poddawanych stymulacji światłem o różnych długościach fali (białym, czerwonym i niebieskim). Okazało się, że efekty olejku miętowego różniły się w zależności od koloru zastosowanego bodźca świetlnego:

  • przy białym świetle inhalacja stymulowała fale alfa w korze przedczołowej (zjawisko związane np. z ułatwionym uczeniem się);
  • przy świetle czerwonym i niebieskim obserwowano różnie zwiększoną aktywność fal alfa w korze potylicznej, co sugeruje związek z funkcją wzrokową. 

Wydaje się zatem, że to, co widzimy, może wpływać na efekty biologiczne olejków eterycznych. Poczynione obserwacje sugerują możliwość wzmacniania skutków aromaterapii (a być może i innych interwencji?) za pomocą koloroterapii (i vice versa). Wykorzystanie praktyczne tego zjawiska wymaga jednak nie tylko potwierdzenia, ale i zbadania w szeregu kolejnych prac. Niewątpliwie rodzi nadzieje na zupełnie nowe odkrycia z zakresu neurofizjologii. 

Na podstawie

Lin S, Wang Y, Wu K, Yu G, Liu C, Su C, Yi F. Study on the Effect of Mentha × piperita L. Essential Oil on Electroencephalography upon Stimulation with Different Visual Effects. Molecules. 2022 Jun 24;27(13):4059. doi: 10.3390/molecules27134059. PMID: 35807305; PMCID: PMC9268669.