Przegląd systematyczny badań z użyciem glukozaminy i chondroityny wskazuje, że nutraceutyki te mogą chronić przed rakiem jelita grubego. 

Obie substancje są popularne wśród osób w starszym wieku z racji ich korzystnego działania w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Są w związku z tym stosowane latami. Wśród osób przyjmujących te nutraceutyki stwierdza się mniejszą zachorowalność na różne inne, niezwiązane ze stawami choroby. Za zjawisko to może odpowiadać działanie przeciwzapalne glukozaminy i chondroityny. Stan zapalny leży bowiem u podłoża wielu różnych stanów, pozornie niezwiązanych z klasycznymi objawami zapalenia, jak obrzęk, ból czy zaczerwienie i miejscowe ucieplenie. Reakcja zapalna uczestniczy np. w rozwoju miażdżycy i nowotworów. 

Autorzy dokonali analizy 7 badań, w których dostępne były dane o częstości raka jelita grubego. Analiza wskazuje, że stosowanie obu nutraceutyków wiąże się z redukcją częstości raka jelita grubego o kilkanaście procent (do nawet 20 proc.). Na efekt ten wpływają także:

  • równoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (działanie addytywne);
  • masa ciała (korzyści są większe u osób z nadwagą – być może dlatego, że otyłość wiąże się z przewlekłym stanem zapalnym obejmującym cały organizm);
  • płcią (kobiety odnoszą większe korzyści niż mężczyźni);
  • dawka i czas stosowania chondroityny z glukozaminą (muszą być przyjmowane odpowiednio długo, a dawkami protekcyjnymi wydają się odpowiednio 1200 i 1500 mg dziennie). 

Badań jest zbyt mało, by autorytatywnie wypowiadać się o przeciwrakowym działaniu glukozaminy. Konieczne są nowe prace ukierunkowane ściśle na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego między tymi nutraceutykami a nowotworami, nie tylko jelita grubego. Jeśli te obserwacje się potwierdzą, konieczne będzie ustalenie optymalnego dawkowania i czasu suplementacji w ramach prewencji onkologicznej. 

Na podstawie

Khan AA, Mannan V, Pervaiz MA, Akram A, Momin ES, Sanusi M, Kashyap T, Elshaikh AO. The Role of Glucosamine and Chondroitin Sulfate in the Prevention of Colorectal Cancer: A Systematic Review. Cureus. 2022 May 27;14(5):e25401. doi: 10.7759/cureus.25401. PMID: 35774674; PMCID: PMC9236665.