Być może suplementacja bifidobakterii odegra niedługo rolę wspierającą w terapii padaczki u dzieci. Taką możliwość sugerują badania szwedzkich naukowców. 

Badacze obserwowali, jakie są związki między  mikroflorą jelitową, markerami reakcji zapalnej oraz dietą ketogenną. Ta ostatnia jest od przeszło stu lat wykorzystywana w terapii lekooopornej padaczki u dzieci. 

Badania obserwacyjne wskazują, że flora jelitowa u chorych na padaczkę ma odmienny skład w porównaniu z osobami zdrowymi. Wiąże się to z częstszym występowaniem przewlekłego stanu zapalnego w padaczce. Dieta ketogenna u stosunkowo dużego odsetka dzieci jest skuteczna nawet w sytuacji, gdy leki nie pomagają, jednak nie u wszystkich. Szwedzcy badacze podejrzewają, że o tym może decydować skład mikroflory jelitowej. 

W badaniu 28 dzieci z padaczką lekooporną zaobserwowano, że pacjenci, u których dieta ketogenna skutecznie wygaszała markery zapalne i zmniejszała częstość napadów padaczkowych, mieli w składzie flory jelitowej więcej dwóch gatunków bifidobakterii: B. longum oraz B. breve (w porównaniu z tymi, u których dieta ketogenna okazała się nieskuteczna). Możliwe, że interakcja bakterii z ośrodkowym układem nerwowym i układem immunologicznym jest w stanie zmniejszać próg drgawkowy u wrażliwych osób i w ten sposób wpływać na procesy prowadzące do rozwoju padaczki. 

To wciąż niewielka badana grupa i wyniki wymagają potwierdzenia w kolejnych pracach. Jeśli tak się stanie, obecność bifodobakterii będzie można zacząć wykorzystywać do identyfikacji pacjentów, którym z dużym prawdopodobieństwem można pomóc, wdrażając dietę ketogenną. Otworzy to też możliwości interwencji z użyciem probiotyków: być może ich dołączanie umożliwi uzyskanie poprawy także u osób z małą ilością bifidobakterii, a może także u innych pacjentów z padaczką lekooporną. Te hipotezy wymagają weryfikacji w najbliższych latach. 

Dieta ketogenna u dzieci z padaczką powinna być nadzorowana przez specjalistę klinicznego. W terapii wykorzystuje się jej kilka rodzajów, dodatkowo wymaga uwzględnienia przeciwwskazań (w tym oceny wysoce specjalistycznych badań). Właściwie dobrana może prowadzić do zmniejszenia ilości napadów padaczkowych o połowę, u nawet połowy dzieci z padaczką niereagującą na leki. 

Na podstawie

Dahlin M, Singleton SS, David JA, Basuchoudhary A, Wickström R, Mazumder R, Prast-Nielsen S. Higher levels of Bifidobacteria and tumor necrosis factor in children with drug-resistant epilepsy are associated with anti-seizure response to the ketogenic diet. EBioMedicine. 2022 Jun;80:104061. doi: 10.1016/j.ebiom.2022.104061. Epub 2022 May 19. PMID: 35598439; PMCID: PMC9126955.