Interesujące badanie dające wgląd w jeden z mechanizmów działania kardioprotekcyjnego nienasyconych kwasów tłuszczowych przeprowadzili naukowcy z USA. Wykorzystali dwa różne źródła tych nutraceutyków: olej rybi oraz olej z wiesiołka. 

Pierwszy z wymienionych produktów jest źródłem kwasów z rodziny omega-3, drugi dostarcza kwasów omega-6. Są to związki z tej samej rodziny, ale różniące się budową i działaniem biologicznym. 

Naukowcy zaobserwowali, że suplementacja tych nutraceutyków u kobiet w wieku pomenopauzalnym zmniejszyła zdolność płytek krwi do agregacji. Działanie to zachodziło za pośrednictwem zmian działania receptorów na powierzchni płytek (m.in. dla trombiny) oraz poprzez wpływ na ilość gęstych ziarnstości w płytkach krwi. Zmiany właściwości płytek krwi utrzymywały się po zakończeniu suplementacji, co sugeruje, że są powiązane z działaniem nienasyconych kwasów tłuszczowych zachodzącym już po wbudowaniu w błony komórkowe. 

Wyniki tego badania wskazują na potencjał suplementacji nienasyconych kwasów tłuszczowych u kobiet po menopauzie. Zmiany zachodzące w płytkach krwi wiążą się ze zwiększoną ochroną przed zakrzepicą, zarówno szybką, jak i długoterminową. Po menopauzie dochodzi do nadmiernej aktywności płytek krwi, co zwiększa ryzyko zakrzepowe. Jest to widoczne pod postacią zwiększonego zagrożenia zawałami serca czy powikłaniami zakrzepicy żylnej. Suplementacja właściwych nutraceutyków może to ryzyko zmniejszać. 

Na podstawie

Yamaguchi A, Stanger L, Freedman JC, Prieur A, Thav R, Tena J, Holman TR, Holinstat M. Supplementation with omega-3 or omega-6 fatty acids attenuates platelet reactivity in postmenopausal women. Clin Transl Sci. 2022 Oct;15(10):2378-2391. doi: 10.1111/cts.13366. Epub 2022 Jul 25. PMID: 35791734; PMCID: PMC9579391.