Probiotyki pomogły pacjentom, których problemem było kompulsywne objadanie się. Takie obserwacje poczynili brazylijscy chirurdzy w ramach badania klinicznego. 

Probiotyki były stosowane jako jeden z elementów terapii, której osią była operacja bariatryczna. W jej trakcie wyłączano z pasażu część żołądka, wytwarzając połączonie niewielkiego fragmentu tego narządu bezpośrednio z jelitem cienkim, omijając dwunastnicę. W ten sposób prowadzi się leczenie zaawansowanej otyłości. Wyłączenie kluczowych dla trawienia odcinków przewodu pokarmowego zaburza procesy regulujące trawienie i wchłanianie, w wyniku czego do organizmu trafia „mniej kalorii”. Operacje bariatryczne są prowadzone u osób, u których inne postępowanie (dietetyczne, trening aktywności fizycznej, psychoterapia, farmakologia) nie przynoszą rezultatów, a otyłość osiąga poważne rozmiary. 

W badaniu uczestniczyli pacjenci, którzy przeszli  tego typu operację (Roux-en-Y), z BMI >35.  Przydzielono ich losowo do grupy otrzymującej probiotyki (Lactobacillus acidophilus NCFM, Bifidobacterium lactis Bi-07, każdy w dawce 10 mld CFU dziennie) albo placebo. Suplementację rozpoczynano po tygodniu od operacji i prowadzono ją przez 90 dni. 

W obu grupach, i placebo, i probiotyków, zauważono po tym czasie redukcję wskaźników oceniających nasilenie uzależnienia od jedzenia i kompulsywnego objadania się. Po roku efekt ten był jednak istotnie wyraźniejszy w grupie otrzymującej probiotyki. W ten sposób po raz pierwszy wykazano przydatność uwzględnienia suplementacji probiotyków w długofalowym procesie terapii otyłości z wykorzystaniem operacji chirurgicznej. 

Autorzy wiążą działanie zastosowanych szczepów z ich zdolnością do modyfikacji składu mikroflory jelitowej oraz wydzielania substancji neuroaktywnych, które wpływają na ośrodki kontrolujące łaknienie, nastrój, emocje i funkcje poznawcze. Możliwe są także inne mechanizmy, w tym regulacja reakcji zapalnej czy modyfikacja działania komórek endokrynnych. Otyłość jest bardzo skomplikowaną pod względem biochemicznym chorobą i wiąże się z zaburzeniem wielu procesów fizjologicznych, stąd wymaga  wielokierunkowego działania.  

Na podstawie

Carlos LO, Ramos MRZ, Wagner NRF, Freitas LAC, Felicidade I, Campos ACL. PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ATTENUATES BINGE EATING AND FOOD ADDICTION 1 YEAR AFTER ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. Arq Bras Cir Dig. 2022 Jun 24;35:e1659. doi: 10.1590/0102-672020210002e1659. PMID: 35766604; PMCID: PMC9254603.