Chińscy specjaliści zajmujący się leczeniem młodzieńczej skoliozy idiopatycznej wskazują, że w chorobie tej najprawdopodobniej konieczna jest długotrwała suplementacja wapnia z witaminą D. Nie dlatego, że może wyleczyć skoliozę, ale dlatego, że zapobiega utracie masy kostnej. 

Młodzieńcza skolioza idiopatyczna to poważne i wielowymiarowe zniekształcenie kręgosłupa, które dotyka najczęściej dorastających dziewczynek. Nieznana jest przyczyna choroby, podejrzewa się wpływ genów, zaburzeń działania melatoniny (!) czy hormonów płciowych, jak również licznych substancji egzo- i endogennych wpływających na gospodarkę wapniowo-fosforanową i równowagę kościotworzenia i resorpcji kości (przykładowo jedną z nich wydzielana w płytkach krwi kalmodulina, inną regulująca gospodarkę energetyczną leptyna). Wiele mechanizmów zostało opisanych na poziomie komórkowym, trudno natomiast ułożyć je w ciąg przyczynowo-skutkowy. Jedna z ciekawszych hipotez to ta, która wskazuje na uszkodzenie szyszynki i niedobór melatoniny jako zjawiska zapoczątkowujące ciąg patofizjologiczny prowadzący do skoliozy. 

Skolioza to nie tylko konsekwencje mechaniczne zaburzeń budowy kręgosłupa (ucisk na serce i płuca), ale i osteopenia, czyli nadmierne rozrzedzenie kości zagrażające osteoporozą i ich łamliwością. Chińscy specjaliści przeprowadzili badanie kliniczne, w którym wykazali, że dwuletnia suplementacja wapnia z witaminą D poprawia stan kości u dojrzewających dziewczynek z idiopatyczną skoliozą. Czy jednak taki okres suplementacji jest wystarczający? Na to pytanie miała odpowiedzieć dodatkowa analiza, którą przeprowadzono, analizując moment 4 lata po zakończeniu suplementacji. Okazało się, że z czasem zanikają korzystne efekty dla kości. Gdy pacjentki miały ok. 19 lat, widoczne jeszcze były niewielkie korzyści ze stosowanej przed laty suplementacji 600 mg wapnia z 800 j. witaminy D, ale nie utrzymały się efekty podawania mniejszych dawek. To ważne, bo dziewczynki te zbliżają się do momentu osiągnięcia szczytowej masy kostnej i im mniejsze wysycenie kości substancją mineralną w tym okresie, tym większe ryzyko osteoporozy za kilkadziesiąt lat. 

Obserwacje te wskazują, jak ważne jest zaopatrzenie w wapń i witaminę D dla rozwijającego się układu szkieletowego i każą podejrzewać, że u dzieci ze skoliozą suplementacja powinna być długotrwała, przynajmniej do osiągnięcia szczytowej masy kostnej.  

Na podstawie

Lam TP, Yang G, Pang H, Yip B, Lee W, Hung A, Tang N, To K, Qiu Y, Cheng J. A six years longitudinal cohort study on the changes in bone density and bone quality up to peak bone mass in adolescent idiopathic scoliosis (AIS) with and without 2 years of Calcium and Vit-D supplementation. Stud Health Technol Inform. 2021 Jun 28;280:31-34. doi: 10.3233/SHTI210429. PMID: 34190056.