Brytyjscy naukowcy wykazali, że suplementacja witaminy D w okresie ciąży istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry u dziecka.

Analizę przeprowadzono w ramach kohorty MAVIDOS (UK Maternal Vitamin D Osteoporosis Study). Jest to randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną. Autorzy zbadali korelację między faktem suplementacji witaminy D (1000 j.) w okresie ciąży a ryzykiem występowania atopowego zapalenia skóry u dzieci po roku, dwóch i czterach latach od porodu.

Okazało się, że dzieci matek, które suplementowały witaminę D, chorowały na wyprysk atopowy w pierwszym roku życia prawie dwukrotnie rzadziej niż w grupie kontrolnej. Zależność ta słabła i traciła istotność statystyczną po 2 latach. Stwierdzono też jednak, że w grupie otrzymującej witaminę D efekt ochronny obejmował przede wszystkim dzieci karmione piersią dłużej niż miesiąc. Wydaje się więc, że ryzyko atopowego zapalenia skóry może zależeć od przedłużonego dostarczania witaminy D z mlekiem matki.

Praca ta jest pierwszym badaniem typu interwencyjnego, które potwierdza, że suplementacja witaminy D w okresie ciąży może zmniejszać ryzyko wyprysku atopowego u dziecka, potwierdza tym samym wyniki badań obserwacyjnych. Mechanizm tego działania nie jest jasny, warto jednak o nim pamiętać, biorąc pod uwagę wyjątkowo ograniczone możliwości prewencji atopowego zapalenia skóry.

Na podstawie
El-Heis S, D’Angelo S, Curtis EM, Healy E, Moon RJ, Crozier SR, Inskip H, Cooper C, Harvey NC, Godfrey KM; MAVIDOS Trial Group. Maternal antenatal vitamin D supplementation and offspring risk of atopic eczema in the first 4 years of life: evidence from a randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2022 Jun 28. doi: 10.1111/bjd.21721. Epub ahead of print. PMID: 35763390.