Portugalscy lekarze potwierdzają, że suplementacja magnezu ma znaczenie dla wyrównywania zaburzeń metabolizmu, badając specyficzną grupę pacjentów: po operacji bariatrycznej.

Ten rodzaj operacji wykonuje się w ramach chirurgicznego leczenia otyłości i obejmuje techniki uwzględniające wyłączanie „z obiegu” części żołądka (np. przez wycięcie lub opaskowanie) albo skracanie drogi pokarmowej (za pomocą zespoleń pozwalających omijać jej części). Chirurgia bariatryczna zaczęła się rozwijać w połowie XX w., gdy zauważono, że po wycięciu części żołądka lub jelita chorzy gwałtownie tracili na wadze.

Zabiegi bariatryczne są wysoce skuteczne, jednak z uwagi na ryzyko chirurgiczne rezerwowane raczej dla zaawansowanych stadiów otyłości. Jednym ze skutków ubocznych takich operacji mogą być niedobory mikroskładników, prowadzące do czasem trudnych do zdiagnozowania objawów. Lekarze prowadzący chorych po takich zabiegach są z jednej strony wyczuleni na objawy niedoborowe mikroelementów, z drugiej – wiedzą o potrzebie suplementacji w celach profilaktycznych i niejednokrotnie ją zlecają.

Autorzy omawianej pracy przeanalizowali dane przeszło 3300 pacjentów leczonych metodami chirurgicznymi z powodu otyłości. Aż u 80 proc. zlecono suplementację magnezu. W ciągu 4 lat obserwacji u osób, które nie otrzymywały takiej suplementacji, częściej stwierdzano hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi) i częściej rozwijała się u nich cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe (stężenie cholesterolu we frakcji LDL >130 mg/dl). W pierwszym roku od operacji różnice te były prawie dwukrotne!

Wyniki tej analizy wspierają hipotezę o dużym znaczeniu magnezu dla procesów metabolicznych i sugerują rolę właściwej suplementacji mikroelementów w zapobieganiu cukrzycy, nadciśnieniu tętniczemu i dyslipidemii u pacjentów, którzy przeszli operację z zakresu chirurgicznego leczenia otyłości.

Na podstawie
Silva MM, Borges-Canha M, Fonseca MJ, Neves JS, Mendonça F, Ferreira MJ, Salazar D, Pedro J, Guerreiro V, Viana S, Lau E, Belo S, Varela A, Freitas P, Carvalho D, Group C. Magnesium Supplementation Is Associated with a Lower Cardio-Metabolic Risk in Patients Submitted to Bariatric Surgery. Obes Surg. 2022 Sep;32(9):3056-3063. doi: 10.1007/s11695-022-06207-5. Epub 2022 Jul 21. PMID: 35864288.