W czasopiśmie sygnowanym przez Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Pediatrycznego ukazały się wyniki przeglądu i metaanalizy badań poświęconych skuteczności probiotyków w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby u dzieci.

W przeglądzie uwzględniono 4 badania kliniczne z łącznym udziałem 238 dzieci. Suplementacja probiotyków łączyla się z istotną redukcją aktywności aminotransferaz (AST i ALT, enzymy uwalniane z uszkodzonych komórek wątroby), poprawą profilu lipidowego oraz poprawą obrazu wątroby w badaniu ultrasonograficznym (USG).

Zmiany te świadczą o zahamowaniu patologicznych procesów toczących się w stłuszczonej wątobie, poprawie metabolizmu tłuszczów i zmniejszeniu stopnia stłuszczenia tego narządu.

Najskuteczniejsze okazały się połączenia szczepów Lactobacillus acidophilus z bifidobakteriami lub innymi gatunkami z rodzaju Lactobacillus. To, czy konkretny szczep będzie miał przewagę nad innymi, wymaga przeprowadzenia kolejnych badań.

Nie są ostatecznie wyjaśnione mechanizmy, w jakich korekta dysbiozy (czyli przywrócenie prawidłowego składu mikroflory jelitowej) może działać korzystnie metabolicznie. Te mechanizmy mogą być wielorakie. Ostatnio podejrzewa się, że istotnym klinicznie procesem może być współzawodnictwo z gospodarzem o związki energetyczne – innymi słowy, bakterie jelitowe mogą zużywać tłuszcze lub węglowodany, ograniczając tym samym ich dostępność. To zaś zmniejsza ilość wchłanianych przez nas „kalorii” i w ten sposób wspiera metabolizm związków już zgromadzonych (m.in. w wątrobie właśnie – stąd zmniejszenie ilości tłuszczów w komórkach). Hipoteza ta jest też spójna z wynikami badań łączących stłuszczenie wątroby z występowaniem dysbiozy.

Na podstawie
Gkiourtzis Ν, Kalopitas G, Vadarlis A, Bakaloudi DR, Dionysopoulos G, Karanika E, Tsekitsidi E, Chourdakis M. The Benefit of Probiotics in Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Meta-analysis of Randomized Control Trials. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2022 Sep 1;75(3):e31-e37. doi: 10.1097/MPG.0000000000003537. Epub 2022 Jun 27. PMID: 35758473.