Autorzy z dwóch brytyjskich uniwersytetów uważają, że suplementacja kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami grupy B może spowolnić rozwój demencji u starszych osób. 

Do wniosków tych doszli po przeprowadzeniu metaanalizy 14 badań klinicznych z randomizacją, w ramach których stosowano przynajmniej jeden z wymienionych nutraceutyków (lub mierzono jego poziom) i korelowano rezultaty z wynikami testów neuropsychologicznych. Łącznie w takich badaniach uczestniczyło blisko 5000 osób. 

Analiza wskazała, że podawanie kwasów omega-3 lub witamin z grupy B wiązało się z lepszymi (w stosunku do grupy otrzymującej placebo) funkcjami poznawczymi, jak również lepszą pamięcią epizodyczną. 

Autorzy uważają, że suplementację taką można uznać za przydatną w zapobieganiu pogorszeniu funkcji poznawczych i konieczne są dalsze badania nad znaczeniem obu nutraceutyków w kontekście rozwoju demencji. Mają też nadzieję, że obie kategorie substancji będą działać synergistycznie, tj. dawać w połączeniu lepsze efekty niż suma ich efektów z osobna. To między innymi może tłumaczyć niespójności uzyskiwane we wcześniejszych badaniach (uwzględnianie tylko jednej substancji zamiast obu). 

Za potencjanie korzystnym wpływem kwasów omega-3 na starzejący się mózg przemawiają ich właściwości przeciwzapalne, w tym zdolność do wbudowywania się w błony komórkowe neuronów (i wywieranie miejscowego wpływu przeciwzapalnego) oraz zapobieganie ich przedwczesnej śmierci; z kolei witaminy z grupy B nie tylko uczestniczą w wytwarzaniu (i odbudowie) ciał komórek nerwowych, ale i przeciwdziałają zgubnym wpływom podwyższonej homocysteiny, którą – wśród wielu innych czynników – wiąże się z rozwojem otępienia. 

Na podstawie

Fairbairn P, Dyall SC, Tsofliou F. The Effects of Multi-Nutrient Formulas containing a Combination of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and B vitamins on Cognition in the older adult: A Systematic Review and Meta-analysis. Br J Nutr. 2022 Apr 27:1-42. doi: 10.1017/S0007114522001283. Epub ahead of print. PMID: 35473808.