Specjaliści medycyny matczyno-płodowej z Indonezji zwracają uwagę, jak ważna jest suplementacja witaminy D w okresie ciąży, i zastanawiają się nad optymalną dawką. Dla uzyskania optymalnych rezultatów może być konieczne więcej niż 2000 j.

Zgodnie z ideą, że o dawce stosowanej w ramach suplementacji powinny decydować efekty uzyskane w badaniach klinicznych, autorzy przeanalizowali dane z badań randomizowanych z grupą kontrolną, poszukując różnic między rezultatami stosowania dawek większych oraz mniejszych niż 2000 j. dziennie w porównaniu z placebo. Pod uwagę brano najlepiej udokumentowane działania profilaktyczne witaminy D u ciężarnych, czyli częstość występowania stanu przedrzucawkowego, cukrzycy i porodów przedwczesnych, a także wpływ na masę urodzeniową noworodka. 

Analiza 27 badań wskazała, że dawka witaminy D przekraczająca 2000 j. dziennie istotnie (o 30 proc.) zmniejszała ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej. Dawki mniejsze redukowały natomiast ryzyko stanu przedrzucawkowego (w trzech badaniach: o przeszło 2/3!), przy czym ich zwiększanie nie wywierało dodatkowego efektu. 

Nie stwierdzono wpływu suplementacji witaminy D na pozostałe wskaźniki. 

Wnioski autorów są takie, że niskie dawki witamiy D są wystarczające dla prewencji stanu przedrzucawkowego, natomiast mogą nie wystarczyć, aby zapobiec rozwojowi cukrzycy w okresie ciąży. Te obserwacje mogą pomóc lekarzom położnikom indywidualizować dawkę w suplementacji w zależności od grupy ryzyka, w której mieści się pacjentka. 

Na podstawie

Irwinda R, Hiksas R, Lokeswara AW, Wibowo N. Vitamin D supplementation higher than 2000 IU/day compared to lower dose on maternal-fetal outcome: Systematic review and meta-analysis. Womens Health (Lond). 2022 Jan-Dec;18:17455057221111066. doi: 10.1177/17455057221111066. PMID: 35796578; PMCID: PMC9274408.