Chińscy naukowcy zajmujący się tematyką zdrowia publicznego i żywienia opublikowali rezultaty metaanalizy badań klinicznych, w których oceniano wpływ suplementacji kurkuminy na metabolizm tłuszczów, węglowodanów i związane z nimi zjawiska. 

Analizowano 31 randomizowanych badań klinicznych, opublikowanych w bazach zachodnich oraz chińskich w latach 2011-2021. Efekty działania kurkuminy wyrażono jako różnice średnich ważonych. Osobno analizowano natomiast działanie preparatów o małej, średniej i dużej biodostępności (nanokurkuminy). 

Wyniki wskazują, że suplementacja kurkuminy:

  • zmniejsza masę ciała (o ok. 1 kg) i BMI (o 0,4);
  • zmniejsza stężenie glukozy we krwi na czczo (o 0,5 mg/dl);
  • zmniejsza odsetek hemoglobiny glikowanej (o 0,42 pkt. proc.);
  • zmniejsza stężenie insuliny (o 1,7 μIU/ml);
  • redukuje insulinooporność mierzoną wskaźnikiem HOMA-IR (o 0,71);
  • zwiększa stężenie cholesterolu we frakcji HDL (o 1,73 mg/dl);
  • zmniejsza stężenie białka C-reaktywnego (markera reakcji zapalnej).

Preparaty o dużej biodostępności są skuteczniejsze w redukcji glikemii na czczo i stężenia insuliny; powodowały dodatkowo redukcję stężenia cholesterolu we frakcji LDL (o ok. 9 mg/dl) i triglicerydów (o ok. 13 mg/dl). 

Rezultaty te wskazują, że kurkumina może w niewielkim, acz istotnym stopniu wpływać na procesy metabolizmu, jednak nawet tak niewielki wpływ może w perspektywie wielu lat nieść istotne korzyści profilaktyczne, zwłaszcza jeśli zostałby wsparty koniecznymi zmianami stylu życia (a być może i innymi nutraceutykami). To wymagałoby udowodnienia (i oceny skali efektu) w dużych, długich i kosztownych badaniach. Autorzy apelują więc o dalsze badania nad działaniami kurkuminy. Substancja ta wydaje się nie tylko skuteczna, ale i, co równie ważne, bezpieczna. 

Na podstawie

Sun Z, Wei X, Bai J, Li W, Yang J, Deng Z, Wu M, Ying T, He G. The effects of curcumin on anthropometric and cardiometabolic parameters of patients with metabolic related diseases: a systematic review and dose-effect meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Apr 27:1-17. doi: 10.1080/10408398.2022.2067826. Epub ahead of print. PMID: 35475714.