Analiza zachodniego społeczeństwa przeprowadzona przez chińskich naukowców wskazuje, że kwasy omega-3 w diecie zapobiegają rozwojowi raka płuc. 

Autorzy są pewni swoich wniosków, m.in. dlatego, że analizę przeprowadzono z użyciem randomizacji mendlowskiej. Jest to sposób pozwalający wychwytywać związki przyczynowo-skutkowe związane z możliwym działaniem danej substancji na ludzki organizm bez wskazywania mechanizmu takiego działania. Polega on na podzieleniu ludzi w danej grupie na podgrupy w zależności od rodzaju genów, które mają znaczenie dla badanego czynnika. W tym przypadku dane od uczestników badań obserwacyjnych UK Biobank oraz International Lung Cancer Consortium podzielono w zależności od tego, jakie odmiany genów uczestniczących w metabolizmie kwasów omega-3 mieli owi uczestnicy. Jeśli wiadomo, że geny te powodują różnice w zasobach kwasów omega-3 w organizmie (a takie geny wybrano w celu dokonania podziału na podgrupy), można takie grupy analizować osobno i sprawdzać, jak w nich kształtuje się ryzyko, które próbujemy oszacować. Metoda ta ma uniezależniać od czynników zakłócających, ponieważ nikt nie ma wpływu ma geny, które odziedziczył po rodzicach i sam niejako „przydziela” się do odpowiedniej grupy – a pozostałe czynniki mogące mieć wpływ na ocenianą relację rozłożą się w bardzo dużych grupach równomiernie. 

Przeprowadzona przez autorów analiza wskazała że w populacji europejskiej faktycznie istnieje odwrotna korelacja między kwasami omega-3 a występowaniem raka płuc (różnica w grupach o największym i najmniejszym spożyciu była rzędu 10 proc.). 

Badania eksperymentalne wskazywały już wcześniej, że kwasy omega-3 mogą mieć działanie antynowotworowe – po części dzięki działaniu przeciwzapalnemu, po części bezpośredniemu działaniu na komórki nowotworowe. Wspierały tę hipotezę badania obserwacyjne.

Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze dokładny mechanizm działania oraz to, czy efekt ten da się uzyskać suplementacją, jak długo musiałaby trwać i w jakich dawkach, i czy będzie widoczny w grupach ryzyka (np. u palaczy tytoniu) oraz jak optymalnie go wykorzystać dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych (już są w tym celu stosowane). 

Na podstawie

Liu X, Peng Y, Tao R, Meng L, Li X. Mendelian Randomization Study of Causal Relationship between Omega-3 Fatty Acids and Risk of Lung Cancer. Biomed Res Int. 2022 May 31;2022:2786567. doi: 10.1155/2022/2786567. PMID: 35686230; PMCID: PMC9173898.