Naukowcy z medycznych ośrodków akademickich w Szanghaju i Pekinie uważają, że suplementacja kwasów omega-3 w niewydolności serca chroni ten narząd i prowadzi do korzystnych zmiany jego budowy – takich, które usprawniają pracę serca i przez to zmniejszają stopień niewydolności.

Wnioski takie przyniosła metaanaliza 12 badań klinicznych z łącznym udziałem 2162 chorych. W porównaniu z placebo suplementacja kwasów omega-3 powodowała:

  • wzrost frakcji wyrzutowej (w 11 pracach);
  • redukcję objętości końcowoskurczowej (w 5 pracach).

Pierwszy parametr określa, jaka część krwi obecna w lewej komorze zostaje „wypchnięta” do aorty w czasie skurczu komory. Im mniejszy jest ten odsetek, tym gorzej, bo oznacza to, że w czasie jednego skurczu komory przepompowane zostaje mało (w niewydolności serca: zbyt mało, często mniej nż 40 proc.) krwi obecnej w komorze. Drugi parametr mówi, jak dużo krwi zostało w komorze w momencie zakończenia skurczu i pozwala ocenić sprawność, z jaką serca opróżnia komorę (im mniej krwi zostaje pod koniec skurczu, tym lepiej, bo tym więcej zostało przepompowane do aorty i może być dalej rozprowadzone w czasie jednego skurczu).

Co istotne, nie u wszystkich osób przyjmujących kwasy omega-3 były widoczne równie korzystne wyniki. Dotyczyło to jedynie chorych, którzy przyjęli dużą skumulowaną dawkę kwasów omega-3, tj. co najmniej 600 g (czyli jeśli pacjent przyjmuje codziennie 3 g kwasów omega-3, efektów można spodziewać się najwcześniej po 200 dniach).

Przebudowa mięśnia sercowego polega na zmianie wielkości, kształtu i sprawności serca. Proces ten często wynika z prób dostosowania się mięśnia do pracy w zmienionych warunkach, np. w niefizjologicznej konfiguracji lub pod zwiększonym obciążeniem (np. po zawale serca lub w warunkach zwężenia zastawek). Zmiany takie mogą w długofalowej perspektywie utrudniać pracę serca, przyczyniając się do powstania objawów niewydolności. Cofanie ich z kolei może poprawić stan kliniczny chorego, i ten efekt opisali autorzy przedstawianej pracy.

Ciekawe jest, że wśród autorów tej metaanalizy znaleźli się zarówno lekarze zajmujący się typowo zachodnimi metodami kardiologii i kardiochirurgii, jak również specjaliści medycyny chińskiej i integracyjnej.

Kwasy omega-3 mają więc nie tylko udowodnioną rolę przeciwzapalną i przeciwmiażdżycową, co chroni przed zawałem, ale też wydają się poprawiać pracę poważnie już uszkodzonego serca.

Na podstawie
Liu J, Meng Q, Zheng L, Yu P, Hu H, Zhuang R, Ge X, Liu Z, Liang X, Zhou X. Effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids on left ventricular remodeling in chronic heart failure: a systematic review and meta-analysis. Br J Nutr. 2022 Mar 4:1-35. doi: 10.1017/S0007114521004979. Epub ahead of print. PMID: 35241186.