Czy elementy diety (notabene: często spotykane w postaci suplementów) mogą wspomóc leczenie cukrzycy, a konkretnie kontrolę glikemii? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć naukowcy z Seulu (Korea Płd.).

Autorzy przeprowadzili przegląd 119 kontrolowanych badań klinicznych z randomizacją, w których testowano wpływ różnych nutraceutyków dodawanych do standardowej terapii cukrzycy typu 2. Następnie przeprowadzili metaanalizę danych, poszukując nutraceutyków o największym wpływie na parametry kontroli gospodarki węglowodanowej (glikemia na czczo, hemoglobina glikowana HbA1c, insulinooporność mierzona wskaźnikiem HOMA-IR).

Analiza wskazała, że z dziewięciu ocenianych interwencji istotnie poprawiały kontrolę cukrzycy:

  • chrom (poprawa wszystkich w/w wskaźników);
  • koenzym Q10 (poprawa HbA1c i glikemii na czczo);
  • witamina C (jw.)
  • witamina E (jw.).

Takich metaanaliz pojawia się całkiem sporo, cukrzyca typu 2 jest bowiem chorobą powszechną, przewlekłą, poważną, wybitnie zależną od diety. Dużych badań interwencyjnych z nutraceutykami brakuje (m.in. z powodu braku finansowania), królują prace małe liczebnie, których wyniki nie zawsze są spójne. Metaanalizy pozwalają oszacować efekt „zbiorczo”. Różne metaanalizy mogą dawać natomiast różne wyniki, co zależy m.in. od kryteriów doboru prac włączanych do analizy (np. uwzględniamy zioła czy tylko mikroelementy diety, poszukujemy badań trwających określony czas, tylko z placebo czy innymi formami kontroli itd.).

Zwraca uwagę fakt, że w tym badaniu analizowano wyłącznie prace, które dołączały nutraceutyki do już prowadzonej terapii, nie próbowano nimi zastępować leków. Podstawą postępowania nadal powinna być kompleksowa zmiana diety i stylu życia. W cukrzycy typu 2 te dwa ostatnie elementy są kluczowe, nawet jeśli trudne do wprowadzenia.

Na podstawie
Kim Y, Oh YK, Lee J, Kim E. Could nutrient supplements provide additional glycemic control in diabetes management? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of as an add-on nutritional supplementation therapy. Arch Pharm Res. 2022 Mar;45(3):185-204. doi: 10.1007/s12272-022-01374-6. Epub 2022 Mar 18. PMID: 35304727.