Specjaliści żywienia i fizjologii z amerykańskich wojskowych ośrodków naukowych przeprowadzili eksperyment, który ukazuje, jak ściśle połączone są układ nerwowy, immunologiczny i zdolności regeneracyjne organizmu – oraz że można na te funkcje wpływać za pomocą nutraceutyków.

Punktem wyjścia była znana w świecie naukowym obserwacja, że stres spowalnia gojenie ran i że stoi za tym gorsza czynność układu odpornościowego (komórki odpornościowe są w znacznym stopniu zaangażowane w procesy naprawcze tkanek).

Naukowcy poddali deprywacji snu (odpowiednikowi ostrego stresu – przez 3 dni wolno było spać tylko po 2 godz.) niewielką grupę 20 ochotników ok. 20 r.ż. Następnie tworzyli eksperymentalną ranę, usuwając w kontrolowanych warunkach naskórek na pewnym obszarze przedramienia. Protokół tego eksperymentu ma udowodniony wpływ spowalniający gojenie. Przez 10 kolejnych dni mierzono utratę wody przez obszar pozbawiony naskórka – zmiany tego wskaźnika dobrze odzwierciedlają postępy regeneracji skóry. Dodatkowo przez 2 dni oceniano stężenie cytokin w płynie z okolicy rany.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy w zależności od testowanej równolegle interwencji: wszyscy otrzymywali izokaloryczną dietę, z tym że jedni mieli zwykłą zawartość białka (0,9 g/kg m.c.) i placebo, drudzy zwiększoną ilość białka (1,5 g/kg) i suplementację L-argininy (20 g dziennie), L-glutaminy (30 g dziennie), kwasów omega-3 (1 g dziennie), siarczanu cynku (24 mg dziennie), witaminy D (800 j.) i witaminy C (400 mg dziennie). Dietę i suplementację stosowano w okresie pozbawiania snu i przez 4 dni od wytworzenia rany.

W grupie z wysoką zawartością białka i suplementacją gojenie przebiegało szybciej o 1 dzień (przywrócenie funkcji barierowej dla wody trwało 4 dni w porównaniu z przeszło 5 dniami w grupie kontrolnej).

Odpowiednie żywienie wpływa zauważalnie na tempo regeneracji, nie tylko w warunkach stresu. Nie bez powodu też temat ten pozostaje w obszarach zainteresowania naukowców wojskowych. Żywienie powinno wpływać także na bardziej oczywiste funkcje układu odpornościowego, takie jak podatność ran na zakażenia. To jednak przedmiot osobnych badań.

Na podstawie
Smith TJ, Wilson M, Whitney C, Fagnant H, Neumeier WH, Smith C, Heaton KJ, Cho E, Spielmann G, Walsh NP, Karl JP. Supplemental Protein and a Multinutrient Beverage Speed Wound Healing after Acute Sleep Restriction in Healthy Adults. J Nutr. 2022 Jun 9;152(6):1560-1573. doi: 10.1093/jn/nxac064. PMID: 35285906.