Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 zwiększają próg drgawkowy i wygaszają reakcje zapalne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Tę właściwość wykorzystali naukowcy z Iranu, pomagając chorym na padaczkę oporną na leki. 

W badaniu, którego wyniki opublikowali, uczestniczyło 50 osób w wieku 18-55 lat, z lekooporną padaczką. Termin ten oznacza, że mimo podawania kombinacji trzech leków w maksymalnych tolerowanych dawkach nie udało się wyeliminować napadów padaczkowych. Każdy z uczestników miał napady typu uogólnionego.

W ramach badania podawano albo suplement zawierający kwasy omega-3 z witaminą E, albo placebo. Suplement z kwasami omega-3 zawierał 120 mg kwasu dokozaheksaenowego (DHA) i 180 mg kwasu eikozapentaenowego (EPA) i był podawany dwa razy dziennie. Czas obserwacji, w trakcie którego odnotowywano każdy napad padaczkowy, wynosił 16 tygodni. Oczywiście oprócz badanych substancji każdy chory otrzymywał swój zestaw leków przeciwpadaczkowych.

W grupie placebo tylko 5 osób nie odnotowało żadnego napadu w okresie trwania badania, natomiast w grupie otrzymującej kwasy omega-3 było ich 9. W grupie aktywnej suplementacji napady padaczkowe były rzadsze i trwały krócej. Analiza statystyczna wskazała ponadto, że w grupie stosującej aktywny suplement z kwasami omega-3 spadły stężenia cytokin prozapalnych TNF-α oraz IL-6 (w grupie placebo mediana stężenia TNF nawet zwiększyła się). Kwasy omega-3 wpłynęły także istotnie na zapisy czynności elektrycznej mózgu (EEG).

Autorzy konkludują, że wykazany przez nich korzystny efekt wymaga przeprowadzenia kolejnych badań, które pozwolą ustalić optymalną dawkę kwasów omega-3, czas leczenia oraz ewentualne długofalowe korzyści u chorych z padaczką lekooporną.

Źródło

Clin Transl Med. 2019 Jan 16;8(1):3. The effect of omega-3 fatty acids on clinical and paraclinical features of intractable epileptic patients: a triple blind randomized clinical trial. Omrani S, Taheri M, Omrani MD, Arsang-Jang S, Ghafouri-Fard S.