Specjaliści z uniwersytetów w Austrii, RFN i Szwajcarii pokazali, jak suplementacja peptydów kolagenowych wpływa na stan ścięgna Achillesa. 

W celu oceny tego procesu przeprowadzono badanie z udziałem 40 ochotników (mężczyzn w wieku ok. 26 lat), u których przez 14 tygodni stosowano trening siły mięśniowej w połączeniu albo z suplementacją peptydów kolagenowych (w dawce 5 g dziennie) albo placebo. 

Po tym czasie stwierdzono, że w grupie otrzymującej aktywny nutraceutyk:

  • istotnie bardziej (o ok. 6 pkt. proc.) zwiększyła się powierzchnia przekroju ścięgna Achillesa;
  • istotnie bardziej (o ok. 5 pkt. proc.) zwiększyła się grubość mięśni zginaczy podeszwowych stopy.

Badanie to wskazuje, że suplementacja peptydów kolagenowych dodana do treningu siłowego wiąże się z większym przerostem mięśni i ścięgien. Może to mieć znaczenie w aspekcie ochrony ścięgien u osób intensywnie trenujących (być może w ochronie przed zerwaniem ścięgna Achillesa w grupach ryzyka, np. tenisistów, piłkarzy, siatkarzy). Taka hipoteza wymaga jednak sprawdzenia w kolejnych badaniach klinicznych. 

Warto przypomnieć, że w ochronie ścięgien ważną rolę gra odpowiednia rozgrzewka przed aktywnością i ćwiczenia rozciągające. Ich zaniechanie może przyczyniać się do uszkodzenia ścięgna, które może wymagać nawet leczenia operacyjnego.

Na podstawie

Jerger S, Centner C, Lauber B, Seynnes O, Sohnius T, Jendricke P, Oesser S, Gollhofer A, König D. Effects of specific collagen peptide supplementation combined with resistance training on Achilles tendon properties. Scand J Med Sci Sports. 2022 Jul;32(7):1131-1141. doi: 10.1111/sms.14164. Epub 2022 Apr 20. PMID: 35403756.