Chondroityna i glukozamina są skuteczne i bezpieczne w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego – uważają naukowcy z ośrodków medycznych w Barcelonie (Hiszpanii).

Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego to trudna do leczenia choroba o wielorakich przyczynach: zalicza się do nich urazy (np. uderzenie w twarz), wady zgryzu, mikrourazy w związku z zaburzeniem mechaniki szczęk (np. w wyniku błędów leczenia stomatologicznego lub utraty zębów), stany zapalne, nawet bruksizm (zgrzytanie zębami podczas snu) czy przewlekły stres. Objawami mogą być nie tylko bóle w okolicy stawu i przeskakiwania czy trzaski podczas ruchów żuchwy, ale też bóle głowy (czasem mylone z migreną), bóle karku, uszkodzenia szkliwa zębów (wynik ścierania ich powierzchni) prowadzące do nadwrażliwości na zimno lub ciepło. Leczenie potrafi być wyzwaniem nawet dla specjalistów chorób szczęk.

Autorzy zidentyfikowali trzy badania kliniczne spełniające założone kryteria, a po dokonaniu metaanalizy danych doszli do wniosków, że na obecnym etapie wiedzy:

  • glukozamina z chondroityną zmniejsza bóle i trzaski w przebiegu choroby stawu skroniowo-żuchwowego (wpływ na ból wydaje się porównywalny z tramadolem, co jest zaskakującym wnioskiem, porównywany jest bowiem nutraceutyk z lekiem narkotycznym!);
  • zmniejsza także markery zapalne w płynie maziowym stawu;
  • zwiększa zakres maksymalnego rozwarcia szczęk.

Klasyczny już w kontekście chorób stawów złożony nutraceutyk okazał się usprawniać czynność szczęk i łagodzić objawy kliniczne trudnej do leczenia choroby, i to praktycznie przy braku działań ubocznych. Z uwagi na małą ilość danych konieczne jest potwierdzenie tych wniosków w kolejnych badaniach.

Na podstawie
Ruiz-Romero V, Toledano-Serrabona J, Gay-Escoda C. Efficacy of the use of chondroitin sulphate and glucosamine for the treatment of temporomandibular joint dysfunction: A systematic review and meta-analysis. Cranio. 2022 May 19:1-10. doi: 10.1080/08869634.2022.2076796. Epub ahead of print. PMID: 35588467.