Działanie tradycyjnego chińskiego remedium stosowanego w zakażeniach dróg oddechowych, czyli rdestowca japońskiego, potwierdzają wstępnie metody medycyny zachodniej. Tak wynika z przeglądu dokonanego przez chińskich naukowców.

Rdestowiec japoński jest częstym składnikiem mieszanek ziołowych przepisywanych w celach usunięcia nadmiaru gorąca, poprawy krążenia krwi i energi qi (system tradycyjnej medycyny chińskiej na tyle różni się od zachodniego, że nie można uznać, że działanie to jest jednoznaczne z leczeniem zakażeń oddechowych, ale autorzy najwyraźniej przyjmują, że skutki działania rdestu japońskiego w chorobach dróg oddechowych są wystarczające do takiego przyrównania). W tradycyjnej medycynie chińskiej rdest japoński, nawet jeśli wchodzi w skład mieszanek ziołowych, gra w nich zwykle pierwsze skrzypce.

Z przeanalizowanych ośmiu badań klinicznych wynika, że obecność rdestu japońskiego wśród ziół przepisanych u osoby z infekcją oddechową wiązała się z przyspieszeniem ustępowania objawów, skróceniem gorączki i redukcją wskaźnika Murraya. Ten ostatni parametr wskazuje, że analizowane prace dotyczyły przynajmniej w części poważnych zakażeń płuc, wskaźnik ten używany jest bowiem do oceny ALI/ARDS, czyli ostrych uszkodzeń płuc zagrażających niewydolnością oddechową. Autorzy zwracają jednak uwagę, że jakość danych z analizowanych prac jest niska i konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, które potwierdziłyby przydatność kliniczną tego produktu. Nie przeprowadzono na przykład badań, w których rdest japoński byłby stosowano w monoterapii, bez dodatku innych ziół lub antybiotyków, a to jest raczej warunek niezbędny oceny jego skuteczności we współczesnej medycynie opartej na wynikach badań naukowych. Tylko jedna praca uwzględniała kontrolę placebo. Wszystkie zostały przeprowadzone w Chinach.

Z punktu widzenia nauki zachodniej – rdest japoński jest bogaty w resweratrol i polidatynę, ten pierwszy ma działanie przeciwzapalne, które może ujawniać się w postaci łagodzenia objawów zakażeń dróg oddechowych, natomiast polidatyna jest jego prekursorem o podobnym działaniu.

Na podstawie
Wang ZJ, Trill J, Tan LL, Chang WJ, Zhang Y, Willcox M, Xia RY, Jiang Y, Moore M, Liu JP, Hu XY. Reynoutria japonica Houtt for Acute Respiratory Tract Infections in Adults and Children: A Systematic Review. Front Pharmacol. 2022 Feb 24;13:787032. doi: 10.3389/fphar.2022.787032. PMID: 35281919; PMCID: PMC8911541.