Naukowcy z japońskiego oddziału międzynarodowego koncernu spożywczego, jednostki zajmującej się rozwojem wsparcia żywieniowego w stanach chorobowych przeprowadzili ciekawe badanie kliniczne, w którym wykazali, że na odporność można wpływać za pomocą suplementacji… hydrolizowanej gumy guar.

Guma guar jest naturalną substancją (wielocukrem) uzyskiwaną z nasion rośliny Cyamopsis tetragonolobus. Bywa klasyfikowana jako frakcja błonnika, jest stosowana m.in. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym jako zagęszczacz lub jako produkt wspomagający odchudzanie. Wpływ gumy guar na odporność jest pewną nowością, choć jeśli wrócić do traktowania gumy guar jako źródła błonnika, nie powinno to być zaskoczeniem.

Autorzy przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne z kontrolą placebo, w ramach którego 96 zdrowych dorosłych przez 12 tygodni otrzymywało częściowo hydrolizowaną gumę guar w dawce 5,2 g dziennie albo placebo. Monitorowano markery aktywności układu odpornościowego, stężenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz występowanie objawów przeziębienia, które badani mieli codziennie odnotowywać w dzienniczkach.

Analiza wskazała, że w grupie otrzymującej aktywny suplement większa była liczba dni bez objawów infekcji, a jeśli już takie objawy występowały, były łagodniejsze niż w grupie placebo. Przyjmowanie gumy guar wiązało się ze zwiększonym stężeniem kwasu propionowego i masłowego (wydzielane przez bakterie jelitowe kwasy tłuszczowe o działaniu prozdrowotnym) oraz mniejszym stężeniem interferonu gamma (substancja wydzielana m.in. w odpowiedzi na infekcję wirusową).

Zdaniem autorów suplementacja gumy guar może „wpływać na odporność” za pośrednictwem flory bakteryjnej jeit i wydzielanych przez nią substancji immunomodulujących.

Na podstawie
Sakai S, Kamada Y, Takano H, Ichikawa M, Kurimoto M, Katsuyama HK, Nishihira J, Sasaki M. Continuous partially hydrolyzed guar gum intake reduces cold-like symptoms: a randomized, placebo-controlled, double-blinded trial in healthy adults. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Jul;26(14):5154-5163. doi: 10.26355/eurrev_202207_29304. PMID: 35916813.