Ciekawe zjawisko zaobserwowali w nowatorskim badaniu przedstawiciele producenta preparatu zawierającego peptydy kolagenowe: u zdrowych kobiet (a przynajmniej u części z nich) suplementacja tego nutraceutyku wiązała się z ograniczeniem wzdęć. 

W ramach badania ogólnie zdrowe Amerykanki (aczkolwiek z nadwagą) stosowały suplement zawierający hydrolizat kolagenu w dawce 20 g dziennie (w dwóch dawkach podzielonych, tj. dwa razy dziennie po 10 g). Dobór dawki oparto na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród dietetyków wykorzystujących w we własnej praktyce suplementy z peptydami kolagenowymi. Badanie miało kilka faz, we wstępnej uczestniczki nie przyjmowały kolagenu, tylko zaznajamiały się ze specjalnie na potrzeby tego badania przygotowaną aplikacją, w której odnotowywały objawy ze strony przewodu pokarmowego, liczbę wypróżnień, nastrój i wybrane elementy stylu życia. Następnie przez 8 tygodni stosowały suplement; w międzyczasie miały wypełnić ankietę w internecie i wziąć udział w spotkaniach wideo online. 

Niestety badanie ukończyło jedynie 14 z 40 kobiet. Jednak wśród tych, które dotrwały do końca, aż 13 odnotowało redukcję łagodnych objawów pokarmowych: zwłaszcza duży efekt uzyskano, jeśli chodzi o wzdęcia i bóle brzucha (mniejszy w aspekcie występowania kwaśnych refluksów czy zaparć). 

Uczestniczki nie stosowały oprócz kolagenu żadnych interwencji dietetycznych ani nie wdrażały w okresie badania istotnych zmian stylu życia. Stosowały typową dietę zachodnią, bogatą w produkty przetworzone i ubogą w błonnik, ruszały się mało. Można podejrzewać, że wiele z nich miało dysbiozę i to zjawisko było przyczyną przykrych objawów w rodzaju nawracających wzdęć, bólu czy zaparć.  

To być może pierwszy kliniczny opis potencjalnego wpływu peptydów kolagenowych na czynność przewodu pokarmowego. Potencjalnego, bo badanie nie miało grupy kontrolnej placebo i miało charakter otwarty, tzn. uczestniczki wiedziały, co suplementują. Przy takiej konstrukcji wnioski z badania uznaje się za hipotezy wymagające dalszej weryfikacji. Trudno też zastanawiać się nad możliwymi mechanizmami wpływu kolagenu na układ pokarmowy, wciąż bardzo mało wiadomo na ten temat. Jeśli poczynione obserwacje się potwierdzą, kolagen zyska nowe pole do praktycznego wykorzystania, nie tylko w branży health & beauty oraz w sporcie, w których jest obecnie intensywnie promowany. 

Na podstawie

Abrahams M, O’Grady R, Prawitt J. Effect of a Daily Collagen Peptide Supplement on Digestive Symptoms in Healthy Women: 2-Phase Mixed Methods Study. JMIR Form Res. 2022 May 31;6(5):e36339. doi: 10.2196/36339. PMID: 35639457.