Chińscy specjaliści neuronauk potwierdzili w ciekawy sposób korzystne działanie błonnika i probiotyków na metabolizm. Kluczem okazało się stosowanie obu nutraceutyków równocześnie. 

Autorzy wybrali do badania zaburzeń metabolizmu bardzo specyficzną grupę: tym razem nie byli to chorzy z cukrzycą, zespołem metabolicznym czy niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, ale pacjenci ośrodków psychiatrycznych wymagający leczenia neuroleptykami (leki przeciwpsychotyczne, stosowane np. w schizofrenii). Leki te mają typowe działanie uboczne, jakim jest przyrost masy ciała, indukcja insulinooporności i związane z nią zaburzenia metabolizmu. Biorąc pod uwagę, że chorzy muszą czasami przyjmować neuroleptyki przez długi czas, skutkiem może być wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego. Podejrzewa się, że przynajmniej po części przyczyną tych zaburzeń może być dysbioza, czyli niekorzystne zmiany mikroflory jelitowej, stąd podjęta przez autorów próba zniwelowania niekorzystnych efektów metabolicznych za pomocą nutraceutyków zmieniających skład bakterii w jeitach, czyli błonnika i probiotyków. 

Naukowcy przeprowadzili trwające 12 tygodni, randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo, w ramach którego sprawdzano wpływ dołączenia do leku przeciwpsychotycznego błonnika i probiotyków: w monoterapii i w skojarzeniu. 

Wyniki wskazują, że skojarzenie błonnika i probiotyków jest najkorzystniejszą opcją przeciwdziałającą zaburzeniom metabolicznym indukowanym przez neuroleptyki, skuteczniejsze niż każdy z tych nutraceutyków z osobna (a każdy z nich był i tak skuteczniejszy niż placebo). W grupie aktywnego leczenia skojarzonego obserwowano korzystny wpływ na masę ciała (utrata wagi i prewencja dalszego przyrostu), BMI, a także redukcję stężenia cholesterolu i insulinooporności. Analiza molekularna sugeruje z kolei, że działania te wiążą się ze zwiększeniem różnorodności flory bakeryjnej przewodu pokarmowego. 

Do probiotyków podawanych w tym badaniu należały bakterie z rodzaju Lactobacillus (ok. 2,9 mld CFU na dobę), Bifidobacterium (ok. 0,64 mld CFU na dobę) oraz Enterococcus (ok. 1,3  mld CFU na dobę). Dawka błonnika stosowana w suplementacji była natomiast, jak na zachodnie standardy, olbrzymia – wynosiła aż 60 g dziennie i była podawana w trzech dawkach podzielonych (dwa różne preparaty). Nie jest to nic niezwykłego w społeczeństwach pierwotnych, natomiast wielokrotnie przekracza ilości dostarczane w typowej współczenej diecie „zachodniej”.

Na podstawie

Huang J, Liu C, Yang Y, Kang D, Xiao J, Long Y, Lang B, Peng X, Wang W, Wang X, Liu F, Zhao J, Shi Z, Yuan TF, Wu R. The effects of probiotics plus dietary fiber on antipsychotic-induced weight gain: a randomized clinical trial. Transl Psychiatry. 2022 May 4;12(1):185. doi: 10.1038/s41398-022-01958-2. PMID: 35508529; PMCID: PMC9068806.