Dwie prace autorstwa naukowców z Pakistanu wskazują na możliwą przydatność suplementacji tokotrienoli w terapii zaburzeń metabolicznych. 

W pierwszej pracy autorzy oceniali wpływ 300 mg delta-tokotrienolu na parametry związane z metabolizmem węglowodanów u osób ze stanem przedcukrzycowym. Po 12 tygodniach suplementacji odnotowano istotną redukcję glikemii na czczo, poziomu HbA1c i stopnia insulinooporności. 

W drugim badaniu porównywano dwa rodzaje tokotrienoli (alfa i delta) u chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Obie substancje suplementowano przez 48 tygodni, po których stwierdzono poprawę insulinooporności oraz parametrów oceniających stan wątroby (w tym enzymów wątrobowych, obrazu wątroby w tomografii komputerowej oraz punktacji w algorytmie przewidującym ryzyko stłuszczenia wątroby w oparciu o obwód w pasie, wskaźnik masy ciała, stężenie triglicerydów i aktywność GGTP). Kluczowe parametry nie różniły się między grupami (jedynie poprawiły się w okresie obserwacji), ale za to w grupie otrzymującej delta-tokotrienole stwierdzono większą redukcję masy ciała (o ok. 5 kg w stosunku do wyjściowej) oraz istotnie większą redukcję cytokin prozapalnych. 

Tokotrienole są grupą związków o aktywności witaminy E, działają antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie i uwrażliwiają na działanie insuliny. Nie jest jasne, czy mają przewagę nad tokoferolami (inną grupą związków tworzących grupę witaminy E). Niektóre badania (jak omawiane) sugerują, że mogą korzystniej wpływać na metabolizm i przewlekły stan zapalny związany z otyłością czy cukrzycą (mimo że ulegają szybszej degradacji i nie odkładają się w tkankach w równym stopniu co tokoferole). 

Za efekt odchudzający delta-tokotrienolu może odpowiadać zahamowanie rozrostu komórek tłuszczowych, ich apoptoza oraz zmiany mechanizmów zarządzania energią na poziomie hormonalnym i neurologicznym. 

Na podstawie

  1. Suleman F, Khan DA, Pervez MA, Aamir M. Effects of delta-tocotrienol supplementation on glycaemic control in individuals with prediabetes: A randomized controlled study. J Pak Med Assoc. 2022 Jan;72(1):4-7. doi: 10.47391/JPMA.966. PMID: 35099428.
  2. Pervez MA, Khan DA, Mirza SA, Slehria AUR, Nisar U, Aamir M. Comparison of delta-tocotrienol and alpha-tocopherol effects on hepatic steatosis and inflammatory biomarkers in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A randomized double-blind active-controlled trial. Complement Ther Med. 2022 Nov;70:102866. doi: 10.1016/j.ctim.2022.102866. Epub 2022 Aug 3. PMID: 35933083.