Amerykańscy naukowcy zaobserwowali w niewielkim badaniu klinicznym, że dołączenie likopenu do chemioterapii może poprawiać wyniki leczenia raka prostaty. 

Było to badanie kliniczne II fazy, co oznacza, że miało na celu ustalenie skuteczności i bezpieczeństwa nowej terapii. Pacjentami było 13 mężczyzn z zaawansowanym rakiem prostaty, rozwijającym się mimo zmniejszenia do minimum poziomu testosteronu (12 pacjentów miało przerzuty). Chorzy nie przechodzili wcześniej ani chemioterapii, ani terapii biologicznej. 

Pacjenci otrzymywali docetaksel (chemioterapeutyk) w dawce 75 mg/m2 z likopenem w dawce 30 mg, przez 21 dni. Analiza wskazała, że u 3/4 doszło do istotnego, 50 proc. obniżenia PSA (swoisty antygen sterczowy, glikoproteina wykorzystywana w dagnostyce raka prostaty i w monitorowaniu skuteczności leczenia), a średnie przeżycie wyniosło 35 miesięcy. Wyniki te porównano z uzyskanymi w innym badaniu z docetakselem i podobną grupą, ale bez likopenu (TAX237): tam wynosiły odpowiednio 45 proc. i 17,4 mies. Możliwe więc, że dołączenie likopenu poprawia wyniki chemioterapii zaawansowanego raka prostaty, jednak bardzo mała grupa pacjentów nie pozwala o tym ostatecznie przesądzać. Daje to jednak pole do dalszych prac badawczych nad łączeniem obu substancji. 

Likopen to czerwony barwnik, karotenoid obecny w pomidorach. Spożywanie dużych ilości pomidorów wiąże się z redukcją ryzyka rozwoju raka prostaty. Likopen gromadzi się w prostacie, gdzie jest aktywny biologicznie: unieczynnia wolne rodniki i hamuje syntezę DNA w komórkach nowotworowych. W innych niewielkich badaniach klinicznych także obserwowano korzystne wyniki podawaniu likopenu mężczyznom z rakiem prostaty, w tym w połączeniu z docetakselem: likopen, jak się wydaje, wzmacnia działanie tego chemioterapeutyku. 

Na podstawie

Zhuang E, Uchio E, Lilly M, Zi X, Fruehauf JP. A phase II study of docetaxel plus lycopene in metastatic castrate resistant prostate cancer. Biomed Pharmacother. 2021 Nov;143:112226. doi: 10.1016/j.biopha.2021.112226. Epub 2021 Sep 24. PMID: 34649352.