Czy suplementacja witamin znajdzie miejsce w leczeniu depresji? Wyniki analizy prac naukowych przeprowadzonych przez dwójkę brazylijskich specjalistów sugerują, że tak. Autorzy przeanalizowali skuteczność suplementacji w tej chorobie witamin z grupy B i witaminy D. 

Obie wymienione grupy witamin mają działanie biologiczne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, wpływają na funkcjonowanie komórek nerwowych i od lat postuluje się ich znaczenie dla czynności psychicznych, w tym nastroju i lęku. 

Brazylijczycy przeprowadzili zbiorczą analizę badań klinicznych z randomizacją i grupą kontrolną, w ramach których sprawdzano skuteczność w/w witamin u osób dorosłych z różnymi postaciami depresji i zaburzeń lękowych (m.in. z depresją endogenną i zespołem lęku uogólnionego, od łagodnych do ciężkich postaci). Wykluczano badania, w których uczestniczyli chorzy z rozpoznaniem schizofrenii, depresji okołoporodowej, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania, chorobą nowotworową oraz stwardnieniem rozsianym (dzięki temu uzyskano wgląd w dane o działaniu badanych witamin w kontekście „czystych” zaburzeń depresyjnych lub lękowych). Ogółem do analizy włączono 20 prac z łącznym udziałem 2256 osób. 

Analiza statystyczna wskazała, że suplementacja kwasu foliowego (lub L-metylofolianu), witaminy B1, B12 oraz witaminy D istotnie redukowała nasilenie depresji i lęku, i to zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi (konieczne w poważnych postaciach choroby). Sugeruje to, że w zaburzeniach nastroju czy lęku można próbować dołączać suplementację tych witamin, np. w celu poprawienia rezultatów klasycznego leczenia farmakologicznego. 

Autorzy opowiadają się za rozważeniem interwencji żywieniowej opartej na suplementacji witamin z grupy B oraz witaminy D u chorych na depresję lub z zaburzeniami lękowymi, zwracając jednak uwagę na konieczność indywidualnej oceny stanu klinicznego pacjenta, w tym stanu odżywienia. Decyzje terapeutyczne należy podejmować wspólnie z lekarzem, idealnie by było, aby rozważyć udział w tym procesie również dietetyka klinicznego. 

Na podstawie

Borges-Vieira JG, Cardoso CKS. Efficacy of B-vitamins and vitamin D therapy in improving depressive and anxiety disorders: a systematic review of randomized controlled trials. Nutr Neurosci. 2022 Feb 14:1-21. doi: 10.1080/1028415X.2022.2031494. Epub ahead of print. PMID: 35156551.