W badaniu klinicznym przeprowadzonym na Tajwanie wykazano, że suplementacja kwasów omega-3 poprawia stan kliniczny chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. 

W badaniu uczestniczyła niewielka grupa osób hemodializowanych z powodu nieodwracalnego uszkodzenia nerek. Stan ten charakteryzuje się licznymi nieprawidłowościami, np. gromadzeniem się szkodliwych produktów przemiany materii, które wpływają m.in. na stan skóry – jednym ze szczególnie uciążliwych i trudnych do zwalczenia objawów jest świąd wywoływany prawdopodobnie tzw. toksynami mocznicowymi oraz przewlekłym stanem zapalnym. 

Chorym zalecono spożywanie przez 3 miesiące kwasów omega-3 w dawce 1 g dziennie (podawany preparat składał się w 90 proc. z kwasu eikozapentaenowego, EPA). Stwierdzono, że taka suplementacja wiązała się z istotnym zmniejszeniem stężenia cytokiny prozapalnej interleukiny 6, białka C-reaktywnego, a także cholesterolu, w tym we frakcji LDL i triglicerydów; jeśli zaś chodzi o stan skóry, zaobserwowano istotną (mniej więcej dwukrotną) poprawę nawilżenia skóry ramion i twarzy, czemu towarzyszyło zmniejszenie nasilenia świądu. Może to być wynikiem działania przeciwzapalnego kwasów omega-3. Autorzy zauważyli również korzystną, choć niewielką zmianę stężenia kreatyniny, co może wskazywać na ograniczoną poprawę czynności nerek, jednak znaczenie kliniczne tego faktu jest niejasne. 

Poprawę stanu chorych zauważono już po miesiącu suplementacji. Wyniki sugerują, że kwasy omega-3 mogą wspierać leczenie powikłań niewydolności nerek i mieć zastosowanie w ich prewencji, jednak konieczne są dalsze badania z większymi grupami w celu weryfikacji tych hipotez. 

Na podstawie

Lin YL, Wang CL, Liu KL, Yeh CN, Chiang TI. Omega-3 Fatty Acids Improve Chronic Kidney Disease-Associated Pruritus and Inflammation. Medicina (Kaunas). 2022 Jun 13;58(6):796. doi: 10.3390/medicina58060796. PMID: 35744059; PMCID: PMC9229849.