W zaawansowanej chorobie wątroby spowodowanej nadużywaniem alkoholu ważna jest suplementacja witamin. Może spowolnić postęp uszkodzeń tego narządu, a ponadto wyrównuje pojawiający się u chorych niedobór ważnych elementów diety – uważają naukowcy z Universidad de La Frontera w Chile. 

Przyczyny niedoboru witamin w alkoholowej chorobie wątroby są wielorakie. Alkohol jest metabolizowany do toksycznego aldehydu octowego, którego neutralizacja zużywa związki o charakterze antyoksydacyjnym (w tym niektóre witaminy). Uszkodzona wątroba ma osłabione zdolności magazynowania witamin. Nie bez znaczenia jest też uboga w witaminy dieta. To wszystko sprawia, że suplementacja witamin wydaje się ważną strategią do uwzględnienia w całościowej strategii leczenia problemu alkoholowego. 

U osób spożywających nadmierne ilości alkoholu obserwuje się:

  • niedobór witamin C i E (co więcej, suplementacja witaminy C usprawnia metabolizm etanolu i chroni wątrobę przed jego toksycznością);
  • możliwy niedobór witaminy B12, kwasu foliowego, natomiast wzrost ilości witaminy B6, zwłaszcza gdy spożywa się duże ilości piwa – jednak wyniki badań nt. tych witamin są niejednoznaczne i konieczne są dalsze prace nad wyjaśnianiem sprzeczności;
  • niedobór witaminy D i osłabienie procesów jej aktywacji, co może prowadzić do pojawienia się np. osłabienia odporności, osteopenii i osteoporozy, osłabienia mięśni, a nawet chorób z autoagresji (przy czym pamiętać trzeba, że równolegle do rozwoju tych stanów przyczynia się i zła dieta, i toksyczność alkoholu). 

Warto jeszcze wspomnieć o klasycznym powikłaniu alkoholizmu, jaką jest encefalopatia Wernickego, spowodowana przewlekłym niedoborem tiaminy (witaminy B1). W tym ostrym stanie podawanie tiaminy z magnezem jest podstawową metodą terapii. 

Mimo wyników cytowanych przez autorów prac naukowych suplementacja witamin nie jest wciąż szeroko uznawaną metodą zwalniania postępu uszkodzenia wątroby u osób z problemem alkoholowym. Być może ma to związek z tym, że wielu ekspertów koncentruje się na wysiłkach zmierzających do odstawienia przez pacjenta alkoholu, a nie na łagodzeniu przewlekłej skutków intoksykacji. Autorzy uważają, że temat ten zdeccydowanie zasługuje na szersze zbadanie, wiele danych bowiem wskazuje na hepatoprotekcyjną rolę witamin. 

Na podstawie

Sandoval C, Farías J, Zamorano M, Herrera C. Vitamin Supplements as a Nutritional Strategy against Chronic Alcohol Consumption? An Updated Review. Antioxidants (Basel). 2022 Mar 16;11(3):564. doi: 10.3390/antiox11030564. PMID: 35326214; PMCID: PMC8945215.