Dodanie złożonego preparatu probiotycznego do poczwórnej terapii zastosowanej w celu eradykacji bakterii Helicobacter pylori zwiększyło skuteczność leczenia i mocno ograniczyło występowania działań ubocznych leczenia. 

To wnioski z badania klinicznego przeprowadzonego w Grecji w grupie kilkuset osób. Było to badanie wieloośrodkowe, uczestnicy pochodzili z ośmiu szpitali III stopnia referencyjności. 

Greccy lekarze podawali wszystkim pacjentom zakwalifikowanych do eradykacji H. pylori dziesięciodniową terapię czterolekową, tj. zawierającą lek zmniejszający wydzielanie kwasu solnego (omeprazol) oraz trzy antybiotyki (amoksycylinę, klarytromycynę i metronidazol). Oprócz tych leków część losowo wybranych chorych otrzymała probiotyki, a reszta placebo. Preparat z probiotykami zawierał szczepy Lactobacillus acidophilus (1,75 mld CFU), Lactiplantibacillus plantarum (0,5 mld CFU), Bifidobacterium lactis (1,75 mld CFU) i Saccharomyces boulardii (1,5 mld CFU). Probiotyki stosowano co 12 godz. przez 15 dni. 

Po porównaniu obu grup stwierdzono dwie istotne różnice:

  • H. pylori udało się pozbyć u 92 proc. chorych otrzymujących probiotyki i u 87 proc. osób otrzymujących placebo (różnica 5 pkt. proc.);
  • u połowy osób z grupy placebo i tylko u jednej szóstej otrzymujących probiotyki stwierdzono działania uboczne leków lub nasilenie któregoś z wcześniej występujących objawów; sugeruje to, że probiotyki ograniczyły niekorzystny wpływ leków stosowanych standardowo w celu eradykacji Helicobacter pylori

Helicobacter pylori, bakteria wiązana z występowaniem wrzodów i niektórych nowotworów przewodu pokarmowego, jest stosunkowo oporna na działanie antybiotyków, stąd konieczność stosowania kilku leków z tej grupy w celu pozbycia się (eradykacji) patogenu. Dodawanie probiotyków do terapii jest stosunkowo nowym (i niepozbawionym kontrowersji) pomysłem, choć na tyle intrygującym, że wspominają o nim zalecenia dla lekarzy autorstwa American College of Gastroenterology z 2017 r. Probiotyki mogą współzawodniczyć z H. pylori i hamować namnażanie tej bakterii także dzięki wytwarzaniu substancji skierowanych przeciw innym bakteriom, a także poprawiać stopień przestrzegania zaleceń dzięki ograniczaniu działań niepożądanych antybiotyków. Wyniki przedstawionego badania wspierają sensowność takiej terapii adjuwantowej. 

Na podstawie

  1. Viazis N, Argyriou K, Kotzampassi K, Christodoulou DK, Apostolopoulos P, Georgopoulos SD, Liatsos C, Giouleme O, Koustenis K, Veretanos C, Stogiannou D, Moutzoukis M, Poutakidis C, Mylonas II, Tseti I, Mantzaris GJ. A Four-Probiotics Regimen Combined with A Standard Helicobacter pylori-Eradication Treatment Reduces Side Effects and Increases Eradication Rates. Nutrients. 2022 Feb 1;14(3):632. doi: 10.3390/nu14030632. PMID: 35276991; PMCID: PMC8838490.
  2. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol. 2017 Feb;112(2):212-239. doi: 10.1038/ajg.2016.563. Epub 2017 Jan 10. Erratum in: Am J Gastroenterol. 2018 Jul;113(7):1102. PMID: 28071659.