Naukowcy z Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu w Amsterdamie przeprowadzili metaanalizę, która wskazuje na przydatność suplementacji rybich kwasów omega-3 u osób z osobowością borderline. 

Osobowość borderline to zaburzenie osobowości charakteryzujące się dużą chwiejnością emocjonalną, wahaniami nastroju, napadami gniewu, dużymi problemami z tworzeniem relacji (po części związanymi z ogromnym lękiem przed odrzuceniem) i nierzadko działaniami autoagresywnymi (np. cięciem się). 

Podstawą leczenia zaburzeń osobowości borderline jest psychoterapia, w razie potrzeby wspierana farmakoterapią (leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, przeciwpsychotyczne itp.). Leczenie jest trudne i długotrwałe, skuteczność – daleka od doskonałej, stąd poszukiwania nowych metod wspierania terapii – również w obrębie nutraceutyków. 

Autorzy omawianej metaanalizy objęli nią cztery badania kliniczne (z randomizacją i grupą kontrolną), w których oceniano skuteczność suplementacji kwasów omega-3 u osób z osobowością bordeline. Badane grupy były niewielkie, łącznie w badaniach tych wzięło udział 137 pacjentów. 

Analiza wskazała, że suplementacja rybich kwasów omega-3 zmniejszała nasilenie objawów i obserwacje te były spójne w różnych badaniach. Zwłaszcza istotny okazał się wpływ suplementacji na regulację afektu oraz zachowania impulsywne; nie odnotowano natomiast zmian w zakresie poznawczo-percepcyjnym. 

Na tej podstawie autorzy uważają, że suplementacja kwasów omega-3 pochodzenia morskiego może być wykorzystywana jako wsparcie terapii osobowości borderline. Obserwacje te wymagają oczywiście potwierdzenia w większych grupach, choć są spójne z innymi pracami ujawniającymi znaczenie kwasów omega-3 dla funkcjonowania układu nerwowego (np. w depresji, ADHD czy w zachowaniach agresywnych). 

Na podstawie

Karaszewska DM, Ingenhoven T, Mocking RJT. Marine Omega-3 Fatty Acid Supplementation for Borderline Personality Disorder: A Meta-Analysis. J Clin Psychiatry. 2021 May 4;82(3):20r13613. doi: 10.4088/JCP.20r13613. PMID: 34004088.