Chińscy naukowcy potwierdzają: pod pewnymi względami skojarzenie chondroityny z glukozaminą jest skuteczniejsze niż inne leki w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego i zalecają szerzenie wiedzy o tym sposobie terapii. Konieczne są jednak dalsze badania z uwagi na niespójność dostępnych danych. 

Autorzy przeprowadzili metaanalizę danych z ośmiu kontrolowanych badań klinicznych, w których uczestniczyło łącznie blisko 3800 osób. Ok. 30 proc. przyjmowało glukozaminę z chondroityną, pozostali byli leczeni innymi lekami. 

Analiza wskazała, że glukozamina z chondroityną jako jedyna metoda farmakologiczna istotnie wpływała na wyniki w skali WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index). Jest to skala służąca do oceny nasilenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego, ustalająca ciężkość objawów zgrupowanych w trzech obszarach: 

  • bólu (w czasie siedzenia, stania, chodzenia, wchodzenia po schodach, po położeniu się); 
  • sztywności stawów (po przebudzeniu oraz w ciągu dnia);
  • ograniczeń codziennego funkcjonowania (zdolności wchodzenia po schodach, wstawania, zginania sią, wsiadania do samochodu i wychodzenia z niego, robienia zakupów, używania toalety i wykonywania prac domowych). 

Badane skojarzenie okazało się także skuteczne w aspekcie wpływu na zwężenie szpary stawowej (im większe zwężenie widoczne w badaniach obrazowych, tym mniejsza objętość chrząstki rozdzielająca końce kości tworzące staw – chrząstka jest bowiem niewidoczna w badaniu rentgenowskim, a o jej prawidłowej objętości świadczy właśnie szerokość przestrzeni między kośćmi). 

W tej pracy nie uwidoczniono natomiast wpływu ocenianego skojarzenia na wyniki w wizualnej skali analogowej, za pomocą którą chory może obiektywizować nasilenie bólu. 

Autorzy podkreślają, że oprócz skuteczności w wykazanych aspektach klinicznych kombinacja ta jest bezpieczna i tania, stąd zachęty do jej popularyzowania wśród pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. 

Na podstawie

Meng Z, Liu J, Zhou N. Efficacy and safety of the combination of glucosamine and chondroitin for knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Arch Orthop Trauma Surg. 2022 Jan 13. doi: 10.1007/s00402-021-04326-9. Epub ahead of print. PMID: 35024906.