Indyjscy naukowcy wykazali w badaniu klinicznym, że złożony suplement nutraceutyczny może pomóc w kontroli objawów zespołu suchego oka. 

Do leczenia zespołu suchego oka autorzy pracy wykorzystali suplement zawierający karotenoidy (20 mg luteiny, 4 mg zeaksantyny), mikronizowany ekstrakt kurkuminoidów (200 mg) oraz witaminę D w dawce 600 j. W badaniu wzięło udział 60 chorych, których przydzielono losowo do grupy aktywnej interwencji lub do grupy otrzymującej placebo. Badani stosowali dostarczone substancje przez 2 miesiące. 

Analiza statystyczna wskazała, że w grupie otrzymującej aktywne nutraceutyki stwierdzono:

  • lepsze wyniki testu Schirmera (mierzy ilość wody w worku spojówkowym);
  • lepsze wyniki oceny za pomocą wskaźnika nasilenia uszkodzenia powierzchni oka (Ocular Surface Disease Index)
  • lepsze wyniki testu przerwania filmu łzowego (ocenia czas, po jakim pojawiają się suche miejsca na powierzchni gałki ocznej, gdy pacjent powstrzymuje się od mrugania);
  • lepsze wyniki testów z barwnikami (wskazują miejsca uszkodzenia rogówki i spojówek);
  • mniejsze stężenia miejscowe metaloproteaz macierzy (enzymów rozkładających tkankę łączną);
  • lepszą osmolarność łez;
  • mniejsze zużycie sztucznych łez.

Istotny jest zwłaszcza ostatni wymieniony parametr, pokazuje bowiem przełożenie wcześniejszych testów na realne życie pacjentów. Im mniej sztucznych łez potrzebuje zużywać chory, tym najprawdopodobniej mniejsze nasilenie objawów suchego oka (łzy zakrapla się bowiem na żądanie, gdy pacjent czuje nadmierną suchość, drapanie czy pieczenie gałki ocznej). 

Zespół suchego oka to choroba o nie do końca poznanej przyczynie (znaczenie ma, przynajmniej u części chorych, tło autoimmunologiczne). Jej istotą jest niedostateczne wytwarzanie łez, nienadążające za parowaniem filmu łzowego z powierzchni oka. Względny brak łez prowadzi do podrażnień i uszkodzeń gałki ocznej, szybszego męczenia oczu, swędzenia, pieczenia, uczucia piasku pod powiekami i wreszcie problemów z widzeniem. Duże znaczenie w tej chorobie ma nasilenie reakcji zapalnej – jednym z jego markerów jest stężenie we łzach metaloproteazy 9, które notabene oceniano w tym badaniu, a wyniki wskazują na skuteczną redukcję aktywności tego enzymu w grupie otrzymującej aktywny nutraceutyk (za działanie przeciwzapalne testowanego preparatu może odpowiadać zarówno witamina D, jak i kurkuminoidy). Zdaniem autorów połączenie takie może również pomagać odbudowywać warstwę ochronną komórek powierzchni oka (złożoną z mucyn). 

Jak podsumowują autorzy, testowane połączenie nutraceutyków można wykorzystywać wspomagająco, jako dodatek do innych leków (głównie sztucznych łez) stosowanych w zespole suchego oka. 

Badanie było sponsorowane przez indyjskiego producenta testowanego preparatu.

Na podstawie

Radkar P, Lakshmanan PS, Mary JJ, Chaudhary S, Durairaj SK. A Novel Multi-Ingredient Supplement Reduces Inflammation of the Eye and Improves Production and Quality of Tears in Humans. Ophthalmol Ther. 2021 Sep;10(3):581-599. doi: 10.1007/s40123-021-00357-y. Epub 2021 Jun 15. PMID: 34129210; PMCID: PMC8319251.