Pracownicy naukowi dwóch uniwersytetów w Iranie, specjaliści żywienia wraz z lekarzem reumatologiem przeprowadzili badanie kliniczne, w którym ocenili przydatność łączenia siemienia lnianego z dietą przeciwzapalną w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Wyniki sugerują, że suplementacja tego nutraceutyku może być przydatna jako wsparcie standardowego leczenia. 

W badaniu udział wzięło 120 chorych na RZS, których przydzielono do jednej z trzech grup:

  • łączących dietę przeciwzapalną z siemieniem lnianym (w dawce 30 g dziennie);
  • suplementujących siemię lniane w tej samej dawce, ale stosujących równolegle „zwykłą” dietę;
  • stosujących zwykłą dietę w połączeniu z prażoną pszenicą zamiast siemienia lnianego.

Pierwsze dwie grupy obejmowały dwie interwencje, których skuteczność miano ocenić (i porównać ze sobą), ostatnia stanowiła grupę kontrolną. Dietę i suplementację stosowano przez ok. 3 miesiące. 

Analiza wskazała, że w grupach, które zaopatrywano w siemię lniane, doszło do istotnego statystycznie zmniejszenia nasilenia bólu, sztywności porannej stawów i subiektywnego „poczucia choroby”. Suplementacja siemienia lnianego wiązała się także z poprawą aktywności choroby mierzonej wskaźnikiem DAS28 (ocena stanu klinicznego 28 stawów). 

Nie wykazano natomiast, by grupy różniły się istotnie w zakresie ważnych parametrów biochemicznych jak OB, stężenie białka C-reaktywnego (markery zapalenia), stężenie czynnika reumatoidalnego czy miana przeciwciał przeciw cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu (anty-CCP) – dwa ostatnie to białka wytwarzane przez układ odpornościowy, dość charakterystyczne dla RZS, służą ogólnie rzecz ujmując do oceny nasilenia i monitorowania aktywności procesów autogresji w przebiegu tej choroby. 

Badanie to dołącza do prac potwierdzających idee, że na przebieg chorób zapalnych stawów, w tym RZS, można wpływać za pomocą diety. Dieta przeciwzapalna testowana w chorobach stawów jest bliska diecie śródziemnomorskiej (tłuste ryby morskie, oliwa, warzywa, zwłaszcza strączkowe, pełne ziarna zbóż, orzechy, ograniczenie cukrów prostych oraz czerwonego mięsa i przetworzonej żywności). Siemię lniane jest źródłem kwasów omega-3, błonnika i lignanów, które również mogą przyczyniać się do poprawy funkcjonowania układu odpornościowego, po części w bezpośrednim mechanizmie przeciwzapalnym, po części za pośrednictwem mikroflory jelitowej. 

Na podstawie

Ghaseminasab-Parizi M, Nazarinia MA, Akhlaghi M. The effect of flaxseed with or without anti-inflammatory diet in patients with rheumatoid arthritis, a randomized controlled trial. Eur J Nutr. 2022 Apr;61(3):1377-1389. doi: 10.1007/s00394-021-02707-9. Epub 2021 Nov 27. PMID: 34837524.