Naukowcy z Belgii i Szwajcarii uważają, że w chorobie zwyrodnieniowej kolana może być skuteczna oleuropeina obecna w oliwce europejskiej. Z tym że nie u wszystkich: jej korzystne działanie zaobserwowali w podgrupie chorych z dużym nasileniem bólu podczas chodzenia.

Autorzy przeanalizowali ponownie dane z randomizowanego badania klinicznego, w którym brały udział 124 osoby otrzymujące przez pół roku ekstrakt z oliwki europejskiej standaryzowany na obecność oleuropeiny (50 mg dziennie). W oryginalnej analizie nie stwierdzono, by ekstrakt działał lepiej niż placebo, jednak ponowne zbadanie danych pozwoliło wyodrębnić grupę, która odniosła korzyści. Okazało się, że duże i istotne korzyści uzyskali chorzy z dużym nasileniem bólu podczas chodzenia.

Zdaniem autorów u tych chorych ekstrakt z oliwki europejskiej zawierający odpowiednią dawkę dawkę oleuropeiny może być stosowana w celu przynoszenia ulgi w bólu stawów i poprawianiu ruchomości stawu w tej szczególnej grupie. Zaletą jest też brak poważnych działań niepożądanych.

Ciekawe są hipotezy na temat mechanizmów działania oleuropeiny w chorobie zwyrodnieniowej stawów. W tym badaniu nie stwierdzono, by ekstrakt z oliwki wpływał na parametry zapalne lub markery uszkodzenia chrząstki. Wydaje się więc, że mechanizm działania jest inny. Autorzy przypuszczają, że oleuropeina może działać przeciwbólowo na poziomie nerwowych zakończeń bólowych.

Na podstawie
Horcajada MN, Beaumont M, Sauvageot N, Poquet L, Saboundjian M, Costes B, Verdonk P, Brands G, Brasseur J, Urbin-Choffray D, Vandenberghe M, Brabants K, De Vlam K, Fache W, Jandrain B, Grek V, Malaise M, Henrotin Y. An oleuropein-based dietary supplement may improve joint functional capacity in older people with high knee joint pain: findings from a multicentre-RCT and post hoc analysis. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2022 Jan 19;14:1759720X211070205. doi: 10.1177/1759720X211070205. PMID: 35069812; PMCID: PMC8777337.