Naukowcy z Bangladeszu przeprowadzili metaanalizę 15 badań klinicznych, która wskazuje, że duże dawki witaminy C wyjątkowo pomagały w walce z COVID-19 i powikłaniami tej choroby.

Autorzy przeanalizowali badania opublikowane między początkiem 2020 r. a końcem maja 2022 r. Wykazano istotną korelację między dostarczaniem witaminy C a:

  • ryzykiem zgonu (redukcja o blisko połowę);
  • nasileniem objawów (osoby otrzymujące witaminę C przechodziły COVID-19 średnio prawie o połowę łagodniej).

Autorzy wiążą te efekty z ogólnie znanym (choć często bagatelizowanym) działaniem przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym witaminy C. Szczególnie zaś – jej wpływem hamującym rozwój wygórowanej reakcji zapalnej w postaci burzy cytokinowej, które to zjawisko walnie przyczyniało się do uszkodzeń narządowych (przede wszystkim płuc) w przebiegu COVID-19 i istotnie zwiększało ryzyko śmierci.

Trzynaście z analizowanych badań obejmowało podawanie witaminy C dożylnie: ominięcie procesu wchłaniania z jelit pozwala bowiem szybko uzyskać bardzo wysokie stężenia witaminy C we krwi. W analizowanych pracach stosowano mocno zróżnicowane dawki, od 1 do nawet 24 g dziennie.

Autorzy przyznają, że ich obserwacje nie są spójne z wynikami innych metaanaliz, jednak nie wskazują możliwych przyczyn rozbieżności wyników. Apelują natomiast o szersze analizy wszystkich badań z całego świata oraz wskazują na potrzebę regularnego zaopatrzenia w witaminę C – podstawą jest dostarczanie minimum 200 mg dziennie, natomiast wykazano, że w infekcji wirusowej zapotrzebowanie wzrasta i warto rozważyć suplementację 1-2 g dziennie.

Na podstawie
Bhowmik KK, Barek MA, Aziz MA, Islam MS. Impact of high-dose vitamin C on the mortality, severity, and duration of hospital stay in COVID-19 patients: A meta-analysis. Health Sci Rep. 2022 Aug 8;5(5):e762. doi: 10.1002/hsr2.762. PMID: 35949675; PMCID: PMC9358542.