Pacjenci z kamicą pęcherzyka żółciowego stosunkowo często nie chcą przechodzić operacji cholecystektomii, czyli usunięcia pęcherzyka żółciowego – nawet jeśli miałaby być przeprowadzona metodą małoinwazyjną, czyli laparoskopowo. Chirurdzy z USA postanowili sprawdzić, do jakich metod leczenia skłaniają się w zamian. 

Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczowych jest kilkanaście milionów osób z objawową kamicą pęcherzykową. Kilkukrotnie więcej kamicę ma (widoczną np. w USG jamy brzusznej), ale nie ma objawów. Autorzy przeprowadzili w Internecie badanie ankietowe, które miało odpowiedzieć na pytanie, czym się leczą osoby z kamicą żółciową, które nie przeszły operacji usunięcia woreczka żółciowego. 

Analiza odpowiedzi uzyskanych od 148 ankietowanych wskazała, że:

  • nieco ponad połowę stanowiły kobiety (nieco zaskakujące, bo kamicę żółciową tradycyjnie przypisywano _głównie_ płci pięknej);
  • średnia wieku wynosiła 36 lat (stosunkowo młody wiek! być może wynikający z dotarcia do głównie młodych osób w Internecie);
  • 60 proc. ankietowanych miało wskazania do operacji chirurgicznej, jednak mniej niż połowa z nich przyznaje się do planowania jej w najbliższej przyszłości;
  • mniej więcej jedna trzecia ankietowanych przyznała się do stosowania leków lub suplementów mających pomagać w kamicy pęcherzyka żółciowego: najczęściej stosowane substancje czynne to lecytyna i kwas ursodezoksycholowy oraz leki z grupy statyn;
  • znakomita większość ankietowanych (85%) zgłosiła wprowadzenie zmian stylu życia w celu łagodzenia objawów kamicy;
  • do decyzji o poddaniu się operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego skłaniały najczęściej: nieustępowanie objawów i wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie;
  • argumenty przeciw ewentualnej operacji dotyczyły jej bezpieczeństwa, mniej skłonne były też osoby prowadzące leczenie zachowawcze oraz ci, u których objawy nie utrudniały codziennego życia. 

Autorzy, jak sami przyznają, dokonali pierwszego w świecie przeglądu motywacji chorych do różnych metod leczenia kamicy pęcherzykowej. Skuteczność wychwyconych w tym badaniu metod leczenia zachowawczego nie jest udokumentowana w badaniach klinicznych równie dobrze, jak operacja chirurgiczna. Tę lukę trzeba uzupełnić, prowadząc badania nad farmakologicznymi metodami leczenia kamicy żółciowej, zwłaszcza w aspekcie ich porównania z cholecystektomią. Biorąc pod uwagę sporą niechęć chorych do poddania się operacji, po przeprowadzeniu takich badań może otworzyć się nowa opcja terapeutyczna i być może lekarze będą mogli lepiej doradzać swoim pacjentom – brzmi jeden z ważniejszych wniosków z tej pracy. 

Na podstawie

Lois A, Droullard D, Lee J, Flum D. Patient decision-making in symptomatic gallbladder disease. Surg Endosc. 2022 Mar 1:1–7. doi: 10.1007/s00464-022-09115-y. Epub ahead of print. PMID: 35230533; PMCID: PMC8886866.