Jagody açaí są popularnym egzotycznym nutraceutykiem z uwagi na dużą zawartość polifenoli i potencjał antyoksydacyjny. Mimo to nie doczekały się zbyt wielu badań klinicznych. Naukowcy z Brazylii uzupełnili niedawno tę lukę, publikując pracę na temat wykorzystania jagód açaí w leczeniu szumów usznych.

Szum w uszach jest przypadłością trudną do diagnostyki i leczenia. Może mieć wiele przyczyn: może być wstępem do utraty słuchu w procesie starzenia, skutkiem infekcji, ciała obcego, urazu głowy, innych patologii w obrębie kości czaszki, nerwu słuchowego lub stawu skroniowo-żuchwowego, może być objawem choroby Meniere’a, chorób naczyń i różnych innych przewlekłych chorób hormonalnych lub metabolicznych, a nawet stresu (a dodajmy jeszcze, że szum w uszach może być skutkiem niepożądanym leków!). Dlatego chorzy często w poszukiwaniu pomocy odwiedzają wielu lekarzy różnych specjalności. Szum w uszach może mieć wybitnie negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie, zaburzać sen, zdolność do odpoczynku, koncentracji, wywoływać lęk, drażliwość i pogarszać nastrój. Stosunkowo często na dodatek nie udaje się znaleźć przyczyny szumu w uszach i wtedy problem jest jeszcze większy, bo jakie wtedy stosować leczenie?

Pojawiają się próby leczenia takich postaci choroby (zwanych „idiopatycznymi”) za pomocą antyoksydantów, aby redukować nieokreślone uszkodzenia w obrębie ucha wewnętrznego i w ten sposób wpływać na szumy uszne. Brazylijscy autorzy przeprowadzili niewielkie badanie, z udziałem 30 osób w wieku ok. 50 lat, którym przez 3 miesiące podawano ekstrakt z jagód açaí (100 mg) albo placebo. Analiza wskazała, że po 3 miesiącach w grupie otrzymującej aktywny nutraceutyk odnotowano istotnie niższe nasilenie szumów usznych i zmniejszenie powodowanego nimi dyskomfortu. Zdaniem autorów wskazuje to na możliwe stosowanie ekstraktu z jagód açaí w ramach terapii szumów usznych jako dodatku do standardu leczenia niezależnie od przyczyn choroby; oczywiście wyniki wymagają jeszcze potwierdzenia w kolejnych badaniach.

Na podstawie
Oppitz SJ, Garcia MV, Bruno RS, Zemolin CM, Baptista BO, Turra BO, Barbisan F, Cruz IBMD, Silveira AFD. Supplementation with açaí (Euterpe Oleracea Martius) for the treatment of chronic tinnitus: effects on perception, anxiety levels and oxidative metabolism biomarkers. Codas. 2022 Jan 26;34(4):e20210076. Portuguese, English. doi: 10.1590/2317-1782/20212021076. PMID: 35107519.