Dodanie flawonoidów albo wąkrotki azjatyckiej do klasycznego leczenia szczeliny odbytu przyspiesza ustępowanie bólu oraz powoduje szybsze gojenie, nie wykazuje przy tym żadnych działań niepożądanych. Flawonoidy dodatkowo przyspieszają ustępowanie krwawienia. 

Włoscy chirurdzy postanowili sprawdzić, czy za pomocą naturalnych suplementów można poprawić wyniki leczenia szczeliny odbytu – bolesnej choroby polegającej na trudnym do wygojenia pęknięciu błony śluzowej odbytnicy. Jest to czasami spory problem u osób z długotrwałymi zaparciami i twardymi masami kałowymi, które kaleczą odbytnicę, ale może też być powikłaniem długotrwałych biegunek, urazów czy choroby zapalnej jelit, np. Leśniowskiego-Crohna. Jeśli podstawowe leczenie nie spowoduje wygojenia, trzeba się uciekać nawet do operacji.

Naukowcy podzielili 98 chorych na grupę, którą leczono tradycyjnie (m.in. dietą oraz zabiegów higienicznych) oraz drugą, leczoną tak samo, ale z dodatkiem suplementów zawierających albo flawonoidy, albo ziele wąkrotki azjatyckiej. Pacjentów obserwowali przez 8 tygodni.

W grupie otrzymującej flawonoidy krwawienie ustępowało przeciętnie po tygodniu, w grupie z dodaną wąkrotką po 3 tygodniach, a w grupie kontrolnej po 4 tygodniach. Nasilenie bólu w pierwszych 2 tygodniach było mniejsze zarówno w grupie otrzymującej flawonoidy, jak i w grupie suplementującej wąkrotkę, w porównaniu z brakiem suplementacji. We wszystkich 3 grupach po 8 tygodniach natomiast uzyskano wygojenie szczeliny odbytu.

Źródło

Ann Ital Chir. 2018 May 28;7. Comparison of Flavonoids and Centella asiatica for the treatment of chronic anal fissure. A randomized clinical trial. Chiaretti M, Fegatelli DA, Ceccarelli G, Carru GA, Pappalardo G, Chiaretti AI.