Niesłabnące zaciekawienie naukowców koenzymem Q10 przynosi zaskakujące rezultaty. Tym razem w badaniu irańskich naukowców pomógł chorym na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). 

Autorzy postanowili sprawdzić, jak suplementacja koenzymu Q10 wpłynie na stan stawów oraz na aktywność enzymów trawiących tkankę łączną: metaloproteaz macierzy (MMP1 i MMP3).  Ich aktywność we krwi pośrednio świadczy o nasileniu w organizmie procesów niszczenia kolagenu, a więc i chrząstki stawowej. RZS należy do kręgu chorób z autoagresji, a enzymy trawiące są jedną z broni, których układ immunologiczny używa do zwalczania wyimaginowanego zagrożenia (wyimaginowanego, bo chrząstka stawowa żadnym zagrożeniem nie jest i naprawdopodobniej układ odpornościowy bierze ją mylnie za strukturę „zakażoną”, którą należy zniszczyć).

Do badania włączono 54 chorych, przy czym połowa otrzymywała koenzym Q10 w dawce 100 mg dziennie, a połowa placebo. Wszyscy chorowali na reumatoidalne zapalenie stawów co najmniej pół roku i otrzymywali poza tym typowe leki (sterydy, metotreksat, sulfosalazynę, hydroksychlorochinę).

Po 2 miesiącach w obu grupach stwierdzono poprawę w zakresie objawów klinicznych i redukcję MMP1. Jednak w grupie placebo doszło do istotnego wzrostu drugiego z badanych enzymów (MMP3), a w grupie otrzymującej koenzym Q10 dodatkowo stwierdzono:

  • zmniejszenie bólu;
  • zmniejszenie liczby bolesnych stawów;
  • zmniejszenie OB (stary, ale wciąż używany parametr pozwalający z grubsza oceniać nasilenie stanu zapalnego).

Redukcji w zakresie tych ostatnich trzech parametrów nie stwierdzono w grupie placebo. Co więcej, poprawa w zakresie pozostałych zmiennych (np. liczby obrzękniętych stawów) w grupie koenzymu Q10 była znaczniejsza niż w grupie placebo.

Autorzy interpretują te obserwacje jako nowy potencjał koenzymu Q10 i rysującą się możliwość dołączania go do baterii leków na RZS. Potrzeba oczywiście kolejnych badań przed oficjalnym uznaniem tego nutraceutyku i liczmy, że takowe się pojawią. RZS jest ciężką, przewlekłą chorobą i każdy nowy, skuteczny sposób pomocy chorym jest na wagę złota (który to metal notabene także stosuje się w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, choć raczej nie w Polsce).

Na podstawie

Clin Rheumatol. 2019 Aug 7. Effects of coenzyme Q10 supplementation on matrix metalloproteinases and DAS-28 in patients with rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Nachvak SM, Alipour B, Mahdavi AM, Aghdashi MA, Abdollahzad H, Pasdar Y, Samadi M, Mostafai R.