Probiotyki mogą skutecznie wspierać leczenie astmy u dzieci – takie sugestie przyniosło badanie kliniczne PROPAM przeprowadzone we Włoszech. 

Podłożem wykorzystania probiotyków w astmie jest toczący się w drogach oddechowych stan zapalny, zjawisko leżące u podłoża nadmiernej reaktywności oskrzeli. Przewlekły stan zapalny wiąże się zaś od pewnego czasu ze zjawiskiem dysbiozy, czyli zaburzenia składu flory mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym (i nie tylko tam – także w drogach oddechowych dochodzi do zmian w obrębie mikrobiomu). Wielu badaczy uważa, że w opanowaniu takiego tlącego się stanu zapalnego w organizmie może pomóc przywracanie właściwego składu flory jelitowej – i w tę koncepcję wpisuje się też włoska praca naukowa. 

Omawiane badanie miało charakter randomizowany, uwzględniało grupę kontrolną otrzymującą placebo i obejmowało 422 dzieci pozostające pod opieką 11 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dzieci otrzymywały odpowiednio dobrane leczenie zgodne z zaleceniami, ale dodatkowo części podawano dwa szczepy probiotyczne: Ligilactobacillus salivarius LS01 (DSM 22775) oraz Bifidobacterium breve B632 (DSM 24706). W pierwszych ośmiu tygodniach dawka wynosiła dwa razy dziennie po 1 mld CFU każdego z podawanych szczepów, w kolejnych ośmiu bakterie podawano raz dziennie.  

Analiza wskazała, że dzieci otrzymujące aktywne probiotyki istotnie rzadziej doświadczały epizodów zaostrzeń astmy – w grupie placebo odnotowano ich blisko trzykrotnie więcej, większy też był odsetek dzieci, u których w czasie obserwacji wystąpiły dwa zaostrzenia astmy (probiotyki zredukowały wskaźnik o blisko 3/4). 

Zdaniem autorów wyniki wskazują, że dwa podawane szczepy probiotyków mogą być pomocą jako dodatek do klasycznego leczenia astmy. Pytanie oczywiście, czy tak samo lub podobnie będą działały inne szczepy probiotyczne – w tym celu konieczne są kolejne, właściwie zaprojektowane badania.

Na podstawie

Drago L, Cioffi L, Giuliano M, Pane M, Amoruso A, Schiavetti I, Reid G, Ciprandi G, Propam Study Group. The Probiotics in Pediatric Asthma Management (PROPAM) Study in the Primary Care Setting: A Randomized, Controlled, Double-Blind Trial with Ligilactobacillus salivarius LS01 (DSM 22775) and Bifidobacterium breve B632 (DSM 24706). J Immunol Res. 2022 Jan 17;2022:3837418. doi: 10.1155/2022/3837418. PMID: 35083341; PMCID: PMC8786459.