Ortopedzi z Centrum Medycznego Kyoto (Japonia) ujawnili, że długotrwała suplementacja nanokurkuminy wpływa na budowę chrząstki stawowej. Ich obserwacje potwierdzają, że nutraceutyk ten ma zdolność regenerowania chrząstki i że efekt ten jest możliwy do uzyskania u ludzi. 

Opisywane badanie kliniczne polegało na suplementacji preparatu nanokurkuminy w dawce 180 mg dziennie przez rok. Grupę badaną stanowili pacjenci ośrodka ortopedycznego, u których wykonywano plastykę mozaikową stawu kolanowego (od 24 do 84 r.ż., średnio 60 lat). Technika ta polega na pobraniu z nieobciążonej części stawu wąskich bloków zawierających fragmenty chrzęstno-kostne i wszczepieniu ich w miejsca ubytków chrząstki w obciążonej części stawu. Celem jest pobudzenie procesów regeneracyjnych i uzupełnienie ubytków. 

Oceny skuteczności nutraceutyku dokonywano na podstawie:

  • skal służących do pomiaru stopnia nasilenia/zaawansowania choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, wizualnej skali analogowej (prosta, acz dość wiarygodna skala pozwalająca oceniać zmiany nasilenia bólu); 
  • obrazowania kolan metodą rezonansu magnetycznego (czterokrotnie w trakcie roku)
  • wyników kontrolnego badania artroskopowego z pomiarami stanu chrząstki metodą ultrasonograficzną. 

Równolegle w trakcie rocznej obserwacji oceniano stężenie kurkuminy we krwi uczestników. 

Analiza wskazała, że nanokurkumina nie miała przewagi nad placebo w zakresie objawów klinicznych ani zmian radiologicznych. Jednak wyniki badań ultrasonograficznych podczas kontrolnej artroskopii już istotnie różniły się między grupami: w grupie otrzymującej suplementację odnotowano lepsze parametry opisujące sztywność chrząstki i gładkość powierzchni stawowej. Badania biochemiczne krwi potwierdziły natomiast obecność kurkuminy w krwiobiegu pacjentów otrzymujących aktywny suplement. 

Jest to pierwsze badanie z udziałem ludzi, w którym potwierdzono działanie chondroprotekcyjne kurkuminy. Dotychczas efekty takie obserwowano wyłącznie w badaniach eksperymentalnych, np. u szczurów. Ciekawe jest pytanie, dlaczego korzystnej przebudowy chrząstki nie zaobserwowano w rezonansie magnetycznym: wśród możliwych wytłumaczeń są takie, że być może rok jest zbyt krótkim okresem suplementacji albo może zastosowana dawka (niewielka!) była za mała. To będzie z pewnością wyjaśniane w kolejnych badaniach. 

Na podstawie

Nakagawa Y, Mori K, Yamada S, Mukai S, Hirose A, Nakamura R. The Oral Administration of Highly-Bioavailable Curcumin for One Year Has Clinical and Chondro-Protective Effects: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Prospective Study. Arthrosc Sports Med Rehabil. 2022 Jan 13;4(2):e393-e402. doi: 10.1016/j.asmr.2021.10.016. PMID: 35494290; PMCID: PMC9042777.