Naukowcy z Korei Płd. sugerują, że witamina C wpływa na psychikę w ten sposób, że zwiększa coś, co można nazwać „chęcią do pracy”. 

Takie wnioski przyniosło badanie przeprowadzone z udziałem 214 zdrowych osób przed 40 r.ż., u których sprawdzono stężenie witaminy C we krwi i korelowano je z różnymi odczuciami psychicznymi (np. zmęczeniem, nastrojem, emocjami). Okazało się, że witamina C wykazywała związek z poziomem uwagi. To jednak nie koniec. Z badanej grupy wybrano 46 osób ze zbyt niskim poziomem witaminy C (<50 μmol/l) i przydzielono ich do dwóch grup biorących udział w randomizowanym badaniu interwencyjnym: jednym podawano witaminę C w dawce 500 mg dwa razy dziennie, drugim placebo. Dalsza analiza wskazała, że suplementacja istotnie zwiększyła poziom uwagi i zaangażowania w pracę, co wiązało się z większą łatwością wykonywania zadań wymagających skupienia uwagi. 

Autorzy uznają witaminę C za ważny czynnik, którego niedobór wiąże się z mniejszą witalnością, a suplementacja: z poprawą koncentracji i motywacji do pracy. Mechanizm działania witaminy C wiążą w tym kontekście z wpływem na syntezę neurotransmiterów w ośrodkowym układzie nerwowym, głównie w neuronach dopaminergicznych. 

Warto dodać, że pozytywne efekty zaobserwowane w badaniu z randomizacją uwidoczniono już po miesiącu suplementacji. 

Na podstawie

Sim M, Hong S, Jung S, Kim JS, Goo YT, Chun WY, Shin DM. Vitamin C supplementation promotes mental vitality in healthy young adults: results from a cross-sectional analysis and a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Eur J Nutr. 2022 Feb;61(1):447-459. doi: 10.1007/s00394-021-02656-3. Epub 2021 Sep 2. PMID: 34476568; PMCID: PMC8783887.