Kompleks witamin B zawierający 5-metylotetrahydrofolian (5-MTHF) okazał się, co prawda w badaniu retrospektywnym, związany z większą skutecznością technik wspomagania rozrodu. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu we Florencji taki złożony preparat ma przewagę nad standardową suplementacją kwasu foliowego: kobiety go stosujące mają większe szanse na zajście w ciążę i urodzenie dziecka.  

Zdaniem autorów analizy za część przypadków trudności z zajściem w ciążę mogą odpowiadać niedobory żywieniowe oraz predyspozycje genetyczne – w tym przypadku podejrzewano mutację enzymu przekształcającego kwas foliowy w jego aktywną postać – 5-MTHF. To dlatego włoscy lekarze postanowili sprawdzić, czy kobiety suplementujące aktywną formę kwasu foliowego (5-MTHF) wraz z innymi witaminami grupy B (istotnymi dla procesów naprawy i powielania kwasów nukleinowych, kluczowych w rozwoju zarodka) mają większe szanse zajść w ciążę po zastosowaniu wspomagania rozrodu.  

Po sprawdzeniu historii 269 pacjentek centrum leczenia bezpłodności okazało się, że 111 z nich suplementowało kompleks witamin B (B12, B6, 5-MTHF), a 158 – wyłącznie kwas foliowy, bez innych witamin z tej grupy. U tych pierwszych uzyskiwano więcej zapłodnionych oocytów i większy odsetek zagnieżdżonych zarodków w macicy, a co za tym idzie – większą proporcję ciąż i żywych urodzeń. Różnice były nawet dwukrotne! 

Jeśli wyniki tego badania się potwierdzą, będzie to wskazywało na ważną rolę całościowego podejścia do interwencji suplementacyjnych u kobiet szukających pomocy z powodu bezpłodności. Sam kwas foliowy (o konieczności suplementacji którego w okresie ciąży wiedza jest w zasadzie powszechna) wydaje się niewystarczający, zwłaszcza u osób, które z powodu takich a nie innych genów nie są w stanie go metabolizować w „zwykłym” tempie. Zrodziłoby to praktyczne konsekwencje terapeutyczne, jednak trzeba poczekać na wyniki kolejnych badań, i na badania z innych ośrodków. 

Na podstawie

Cirillo M, Fucci R, Rubini S, Coccia ME, Fatini C. 5-Methyltetrahydrofolate and Vitamin B12 Supplementation Is Associated with Clinical Pregnancy and Live Birth in Women Undergoing Assisted Reproductive Technology. Int J Environ Res Public Health. 2021 Nov 23;18(23):12280. doi: 10.3390/ijerph182312280. PMID: 34886014; PMCID: PMC8657301.