Malezyjscy farmaceuci po przeprowadzeniu przeglądu systematycznego i metaanalizy dostępnych badań klinicznych stwierdzili, że obecny stan wiedzy pozwala domniemywać o skuteczności suplementacji kurkumy lub kurkuminy w COVID-19.

Hipotezy o potencjalnej przydatności kurkuminy w leczeniu COVID-19 stawiano dość wcześnie, brakowało natomiast badań klinicznych, na podstawie których można by taką hipotezę weryfikować. Kurkumina ma co najmniej kilka działań, które mogłyby okazać się przydatne w zakażeniu koronawirusem SARS-Cov2, np. przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwzakrzepowe (potencjalny wpływ obejmuje odpowiednie elementy patofizjologii COVID-19, np. burzę cytokinową czy zwiększoną skłonność do zakrzepów). Pytanie brzmiało jednak, czy te działania na poziomie komórkowym znajdą odzwierciedlenie w wynikach terapii. 

Autorzy przedstawianej dziś pracy skupili się na śmiertelności w przebiegu COVID-19, a konkretnie – porównaniu śmiertelności w grupach leczonych i nieleczonych kurkumą lub kurkuminą. Zidentyfikowano tylko trzy niewielkie randomizowane badania kliniczne (jedno z 2020, dwa z 2021 r., z Iranu i Indii) z łącznym udziałem 260 chorych i przeprowadzono metaanalizę danych. Ryzyko obciążeń (błędów) systematycznych oceniono jako niskie. 

Dawki kurkuminy wynosiły 160 lub 525 mg, stosowane były przez 14 lub 21 dni. Podanie kurkuminy w ramach terapii adjuwantowej (czyli jako dodatek do standardowego leczenia) wiązało się z redukcją ryzyka zgonu rzędu 77 proc. 

Wskaźnik ten (trzeba przyznać – wyjątkowy) wydaje się zastanawiać samych autorów. Uczulają na pewne ograniczenia swojej analizy, niepozwalające jeszcze ogłosić triumfu kurkuminy: małą liczbę analizowanych chorych, specyficzną populację (badani pochodzili z krajów, w których spożywa się  duże ilości kurkumy, co w teorii może się wiązać z odmiennościami w stosunku do populacji zachodniej), fakt, że jest to pierwsza taka metaanaliza. 

Są tu dwa ciekawe aspekty: wpływ przeciwwirusowy kurkumy i kurkuminy, który jest widoczny póki co głównie w laboratoriach, oraz pytanie o kolejną falę COVID-19 (przyjdzie? nie przyjdzie?). 

Badania kliniczne potwierdzające działanie kurkuminy w zakażeniach dróg oddechowych są wyjątkowo skąpe – czyżbyśmy mieli do czynienia z przełomem na tym polu?

Na podstawie

Kow, Chia Siang et al. “The effect of curcumin on the risk of mortality in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis of randomized trials.” Phytotherapy research: PTR, 10.1002/ptr.7468. 28 Apr. 2022, doi:10.1002/ptr.7468