Doustna suplementacja magnezu może zmniejszać ryzyko wystąpienia w ciąży stanu przedrzucawkowego, zwłaszcza u kobiet z grupy wysokiego ryzyka. Takie wnioski przyniosła metaanaliza randomizowanych badań klinicznych przeprowadzona przez lekarzy położników z wojskowego szpitala w Jinan (Chiny). 

Metaanalizą objęto siedem badań klinicznych z udziałem łącznie 2653 ciężarnych. Doustna suplementacja magnezu zmniejszała ryzyko stanu przedrzucawkowego o ok. 25%, przy czym, co istotne, wyniki wszystkich badań były w tym zakresie w zasadzie spójne. Dalsze analizy pozwalają przypuszczać, że za efekt ten może odpowiadać głównie skuteczna profilaktyka u kobiet z grupy wysokiego ryzyka i w tej grupie redukcja ryzyka może być nawet dwukrotnie większa. 

Stan przedrzucawkowy to pojawienie się w czasie ciąży nadciśnienia tętniczego i białkomoczu: pierwsze oznacza obciążenie układu krążenia, drugie świadczy o uszkodzeniu nerek, a oba razem zwiększają ryzyko napadu padaczkowego (dawniej zwanego „rzucawką”), co jest groźne zarówno dla matki, jak i płodu (czasami jedynym ratunkiem jest szybkie ukończenie ciąży, nawet jeśli dziecko będzie wcześniakiem). Stan przedrzucawkowy jest stosunkowo częstą patologią ciąży (występuje według różnych szacunków od 1 na 50 do 1 na 8 ciąż) i istotną przyczyną powikłań.

Tani i łatwo dostępny suplement, który może skutecznie zapobiegać stanowi przedrzucawkowemu, zwłaszcza u kobiet z grupy wysokiego ryzyka, znajdzie się zapewne w obszarze zainteresowań ginekologów-położników, którzy doskonale umieją wskazać, która pacjentka jest tym powikłaniem szczególnie zagrożona (są to np. kobiety z przewlekłą chorobą nerek, cukrzycą, przewlekłym nadciśnieniem, chorobami autoimmunologicznymi, po 40 r.ż., otyłe, w ciąży wielopłodowej oraz te, u których krewnych ciążę wikłał stan przedrzucawkowy). 

Na podstawie

Yuan J, Yu Y, Zhu T, Lin X, Jing X, Zhang J. Oral Magnesium Supplementation for the Prevention of Preeclampsia: a Meta-analysis or Randomized Controlled Trials. Biol Trace Elem Res. 2021 Nov 13. doi: 10.1007/s12011-021-02976-9. Epub ahead of print. PMID: 34775542.