Zespół naukowców z Chin we współpracy z ośrodkami włoskim i amerykańskim przeprowadził ciekawe badanie kliniczne, w którym remedium na kolkę jelitową niemowląt okazały się… probiotyki. 

Badacze zastosowali preparat zawierający dwa szczepy: Bifidobacterium longum CECT7894 oraz Pediococcus pentosaceus CECT8330 w dawce 1 mld CFU. Podawano je w ramach badania z randomizacją i kontrolą placebo łącznie 90 niemowlętom do 2 miesiąca życia. Dzieci były karmione piersią lub piersią i sztucznie (karmienie mieszane). Wszystkie spełniały kryteria rzymskie IV rozpoznania kolki niemowlęcej (pojawienie się objawów przed 5 mies. ż., przedłużający się płacz, marudzenie lub rozdrażnienie bez uchwytnej przyczyny, przy braku innych chorób). PRobiotyk lub placebo podawano codziennie przez 21 dni. 

Analiza wskazała, że w grupie otrzymującej probiotyk:

  • istotnie skróciły się okresy płaczu/grymaszenia już po 7 dniach;
  • poprawiła się konsystencja stolca pod koniec okresu obserwacji. 

Mimo że nie jest to pierwsze badanie, w którym uchwycono skuteczność probiotyków w kolce niemowlęcej, wciąż nie wiadomo, w jakim mechanizmie probiotyki miałyby tu działać. Podejrzewany jest lokalny (w ścianie jelit) wpływ przeciwzapalny, zmniejszenie wytwarzania gazów jelitowych po wyregulowaniu dysbiozy czy też wytwarzanie przez probiotyki substancji odżywiających komórki jelit. Najbardziej prawdopodobny wydaje się wpływ antagonistyczny w stosunku do bakterii, które mogą wytwarzać nadmiar gazów (np. metan, wodór) i rozdymać delikatny przewód pokarmowy dzieci, wywołując bóle kolkowe. 

Na podstawie

Chen K, Liu C, Li H, Lei Y, Zeng C, Xu S, Li J, Savino F. Infantile Colic Treated With Bifidobacterium longum CECT7894 and Pediococcus pentosaceus CECT8330: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Front Pediatr. 2021 Sep 10;9:635176. doi: 10.3389/fped.2021.635176. PMID: 34568236; PMCID: PMC8461252.