Hiszpańscy naukowcy przetestowali kombinację flawonoidów cytrusowych z ekstraktem z liści oliwki i wykazali, że takie połączenie poprawia parametry lipidowe, czyli wpływa na skład chemiczny cząsteczek tłuszczów krążących we krwi, zmniejszając ich potencjał miażdżycowy.

W badaniu uczestniczyły 23 osoby z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym podwyższonym stężeniem cholesterolu (>200 mg/dl) oraz cholesterolu we frakcji LDL (>130 mg/dl). Osoby te nie otrzymywały leków hipolipemizujących. Uczestników podzielono na grupę, w której stosowano złożony preparat zawierający estrakt z liści oliwki europejskiej oraz bioflawonoidy cytrusowe, oraz grupę kontrolną otrzymującą placebo. 

Po 3 miesiącach stwierdzono, że w grupie, której podawano aktywny preparat, zmniejszyło się istotnie stężenie utlenionych cząsteczek LDL we krwi, podczas gdy w grupie placebo odnotowano zwiększoną ich zawartość. Cząsteczki te mają duży potencjał miażdżycorodny, niektórzy naukowcy są nawet zdania, że szkodliwy jest nawet nie sam cholesterol LDL (zwany potocznie „złym cholesterolem”) tylko właśnie jego utleniona frakcja. Utlenione cząsteczki LDL wnikają pod śródbłonek, gdzie wywołują reakcję zapalną, która po latach owocuje uszkodzeniami zwanymi „blaszkami miażdżycowymi”. 

W grupie aktywnego nutraceutyku zaobserwowano także wzrost aktywności paraoksonazy, produkowanego w wątrobie enzymu chroniącego przed rozwojem miażdżycy. Rozkłada on utlenione cząsteczki tłuszczów, ale nie tylko: także niektóre leki (np. statyny), estry estrogenów, pestycydy fosforoorganiczne i nawet pewne gazy bojowe. 

Wyniki sugerują, że konsumpcja ekstraktu z liści oliwki i flawonoidów cytrusowych może mieć działanie przeciwmiażdżycowe, co jednak trzeba jeszcze będzie potwierdzić w warunkach większego, wieloletniego badania klinicznego.

Na podstawie

Victoria-Montesinos D, Abellán Ruiz MS, Luque Rubia AJ, Guillén Martínez D, Pérez-Piñero S, Sánchez Macarro M, García-Muñoz AM, Cánovas García F, Castillo Sánchez J, López-Román FJ. Effectiveness of Consumption of a Combination of Citrus Fruit Flavonoids and Olive Leaf Polyphenols to Reduce Oxidation of Low-Density Lipoprotein in Treatment-Naïve Cardiovascular Risk Subjects: A Randomized Double-Blind Controlled Study. Antioxidants (Basel). 2021 Apr 11;10(4):589. doi: 10.3390/antiox10040589. PMID: 33920476; PMCID: PMC8069525.