Irańscy naukowcy zaobserwowali w badaniu klinicznym, że suplementacja magnezu z witaminą D poprawia stan dzieci z ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

W eksperymencie wzięło udział 66 dzieci z rozpoznaniem ADHD, które w sposób losowy przydzielono albo do grupy otrzymującej witaminę D w dawce 50 tys. j. tygodniowo oraz magnez (6 mg/kg dziennie), albo do grupy kontrolnej (placebo). Suplementacja trwała 8 tygodni. 

Po tym czasie potwierdzono, że w grupie aktywnej interwencji wzrosły stężenia magnezu i witaminy D we krwi (co w zasadzie potwierdza, że pacjenci przyjmowali suplementy). Tym zmianom towarzyszyła poprawa w zakresie niektórych wymiarów funkcjonowania dzieci z ADHD: w porównaniu do placebo istotnie zmniejszyło się m.in. nasilenie problemów emocjonalnych, problemów z relacjami z rówieśnikami, poprawił się też wskaźnik zachowań prosocjalnych i zmniejszyły problemy związane z internalizacją emocji (do takich zalicza się np. lęk, depresję, wycofywanie się, somatyzację). 

Badania obserwacyjne wskazują, że wiele dzieci z ADHD ma niedobór witaminy D, jest też podejrzenie, że istotny może być także niedobór magnezu. Oba nutraceutyki pełnią ważne role w ośrodkowym układzie nerwowym, witamina D już w okresie życia płodowego wpływa na rozwój komórek nerwowych, syntezę neurotransmiterów, funkcjonowanie synaps. Tak więc suplementacja magnezu i witaminy D wydaje się naturalnym krokiem we wspomaganiu leczenia chorób układu nerwowego takich jak ADHD. 

Konieczne są dalsze badania, które wyjaśnią, u kogo suplementacja taka może przynieść najlepsze efekty (np. czy tylko u dzieci z niedoborem witaminy D), jakie są optymalne dawki i czas trwania suplementacji. 

Na podstawie

Hemamy M, Pahlavani N, Amanollahi A, Islam SMS, McVicar J, Askari G, Malekahmadi M. The effect of vitamin D and magnesium supplementation on the mental health status of attention-deficit hyperactive children: a randomized controlled trial. BMC Pediatr. 2021 Apr 17;21(1):178. doi: 10.1186/s12887-021-02631-1. Erratum in: BMC Pediatr. 2021 May 12;21(1):230. PMID: 33865361; PMCID: PMC8052751.