Według metaanalizy przeprowadzonej przez irańskich naukowców u osób z niewielkim obniżeniem nastroju pomocna może być witamina C. 

Celem pracy była próba ustalenia, czy w badaniach klinicznych widoczny jest wpływ suplementacji witaminy C na nastrój. Autorzy na podstawie 10 randomizowanych badań klinicznych uznali, że gdy analizowali wszystkich uczestników, witamina C nie przynosiła istotnej poprawy nastroju. Mimo to, korzyści stały się widoczne, gdy z analizy wykluczono osoby bez obniżonego nastroju. U pozostałych, czyli głównie osób z subkliniczną depresją (obniżenie nastroju niespełniające kryteriów rozpoczęcia farmakoterapii, ale wpływające negatywnie na jakość życia), suplementacja witaminy C przynosiła korzyści pod postacią poprawy nastroju. 

Jak podkreślają autorzy, niezbędne są dalsze badania mające wyjaśnić wpływ witaminy C na nastrój. Szczególnie ciekawe będą analizy, czy suplementacja witaminy C może poprawiać wyniki leczenia depresji endogennej, czyli znacznie cięższej choroby, dramatycznie wpływającej na życie i wymagającej podawania leków działających na ośrodkowy układ nerwowy. 

Na podstawie

Yosaee S, Keshtkaran Z, Abdollahi S, Shidfar F, Sarris J, Soltani S. The effect of vitamin C supplementation on mood status in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Gen Hosp Psychiatry. 2021 Apr 23;71:36-42. doi: 10.1016/j.genhosppsych.2021.04.006. Epub ahead of print. PMID: 33932734.