W Japonii przeprowadzono badanie kliniczne, które wykazało, że regularne stosowanie ekstraktu z czerwonej koniczyny korzystnie wpływa na metabolizm, przede wszystkim u kobiet przed 50 r.ż.

Za działaniem metabolicznym czerwonej koniczyny stoją prawdopodobnie izoflawony, jak formononetyna czy biochanina A. Ta pierwsza jest inhibitorem enzymów metabolizujących wielocukry w przewodzie pokarmowym. Oba związki wykazują też słabą aktywność estrogenną, a przez to mogą się przyłączać do receptorów dla tych hormonów na różnych komórkach i wpływać na ich działanie (np. zmieniać aktywność enzymów uczestniczących w metabolizmie). Z powodu tego działania naśladującego estrogeny czerwona koniczyna jest popularnym nutraceutykiem w grupie kobiet z objawami wypadowymi menopauzy – część z nich zauważa złagodzenie objawów, co może się wiązać z zastępowaniem w pewnym stopniu wpływu zanikających estrogenów. 

Autorzy omawianego badania sprawdzili, jak  ekstrakt z czerwonej koniczyny wpływał na metabolizm węglowodanów u 36 kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Uczestniczki zostały w sposób losowy podzielone na dwie grupy, w jednej podawano standaryzowany ekstrakt z czerwonej koniczyny (zawierający 8 mg formonentyny i 1,8 mg biochaniny A), w drugiej placebo. Suplementacja trwała 8 tygodni. Do oceny metabolizmu węglowodanów wykorzystano m.in. doustny test tolerancji maltozy (jest to dwucukier składający się z dwóch cząsteczek glukozy). 

Po 8 tygodniach w grupie otrzymującej ekstrakt z czerwonej koniczyny stwierdzono mniejsze stężenia insuliny na czczo (co świadczy o lepszym metabolizmie cukrów) oraz trend w kierunku lepszych wyników testu obciążenia maltozą wśród kobiet przed 50 r.ż. W tej grupie doszło też do istotnego statystycznie obniżenia odsetka hemoglobiny A1c, co świadczy o zmniejszeniu ilości glukozy krążącej we krwi w okresie poprzednich 3 miesięcy (trzeba jednak zaznaczyć, że uczestniczki nie były chore na cukrzycę, nie można więc na podstawie tego badania wyrokować, jaki byłby efekt w takiej grupie). 

Zdaniem autorów wyniki te wskazują, że przyjmowanie ekstraktu z czerwonej koniczyny może pomóc w kontroli stężenia glukozy we krwi, co sugeruje dodatkowe, oprócz fitoestrogennego, działanie prozdrowotne czerwonej koniczyny. 

Na podstawie

Masuda T, Ino Y, Hirai A, Okamura A, Ishikawa H, Yokoyama SI, Osawa T. Effects of isoflavone-rich red clover extract on blood glucose level: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Food Sci. 2021 Apr;86(4):1393-1399. doi: 10.1111/1750-3841.15672. Epub 2021 Mar 24. PMID: 33761143.